Mobiel menu trigger

Wat moet u registreren?

In uw administratie moet u een aantal gegevens vastleggen. U mag hiervoor ook gebruikmaken van uw eigen managementsysteem. Tijdens de inspectie heeft u de gegevens van lopend en vorig kalenderjaar beschikbaar, inclusief bijbehorende onderliggende documenten.

Algemene gegevens:

 • Van de aangekochte producten (zoals uitgangsmateriaal, meststoffen, reinigingsmiddelen):
  • Aard: biologisch/in omschakeling/gangbaar
  • Hoeveelheid
  • Gebruik (bijvoorbeeld op welke percelen)
  • Datum van aankoop of aanvoer
  • Verleende ontheffingen
  • Van elke partij dierlijke mest die u aanvoert, bewaart u een verklaring van herkomst te bewaren. Bij voorkeur bewaart u deze verklaring bij het afleveringsbewijs van de partij mest.
 • Van de afgevoerde producten: eigen verklaringen, afrekeningen en afleverbewijzen waarop staat:
  • Aard: biologisch/in omschakeling/gangbaar
  • Hoeveelheid
  • Datum van verkoop
 • Gentechnologievrij-verklaringen voor aangevoerde niet biologische ingrediënten en hulpstoffen, afkomstig van levende organismen
 • Verleende ontheffingen
 • Ingangscontrole (voorbeeld ingangscontrole)
 • Klachtenregistratie: ondanks zorgvuldig handelen kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat over één van uw producten. Deze klachten moet u registreren en afhandelen (voorbeeld).
 • Verleende ontheffingen

Voor plantaardige productie:

 • Perceelsregistratie/teeltplan van het lopende- en vorige jaar. Als u landbouwtellingsplichtig bent heeft u de Gecombineerde Opgave van RVO.
 • Mest:
  • Overzicht aan- en afvoer dierlijke mest (verklaring van herkomst van dierlijke mest)
  • Eventueel productie mest van eigen dieren (biologisch of gangbaar)
  • Aanvoer/registratie van andere meststoffen
  • Eigen berekening percentage A-meststoffen
 • Aanvoer/registratie van gewasbeschermingsmaatregelen (voorbeeld)
 • Oogstgegevens:
  • Aard: biologisch/in omschakeling/gangbaar
  • Datum van oogsten
  • Hoeveelheid (afgeleverd) product
  • Bestemming van de verkochte landbouwproducten

Veehouderij:

 • Vee-registratie, aan- en afvoer van dieren (managementsysteem)
 • Perioden waarin de dieren toegang hebben tot weidegrond en uitlopen (bijvoorbeeld graslandgebruikskalender)
 • Voor voeders:
  • Afleverbonnen en samenstelling aangekochte mengvoeders
  • Soort voeder met inbegrip van toevoegingsmiddelen
  • Aandeel van de verschillende ingrediënten in het rantsoen
 • Voor ziektepreventie, de behandelingen van ziekten en diergeneeskundige zorg betreft:
  • Medicijnregistratie en logboek/veeartsadministratie
  • Dubbele wachttijden die u moet aanhouden voordat u de betrokken dierlijke producten in de handel mag brengen

Bereiding van producten:

U mag uw biologische producten verwerken tot biologische levensmiddelen. U toont daarbij aan hoe u dit doet. Ofwel: wat zijn uw bedrijfsprocessen?
Voor de bereiding van biologische producten heeft u nodig:

 • Een bedrijfsbeschrijving
  U geeft een volledige beschrijving van uw bedrijf. Waar produceert u uw product, waar slaat u het op et cetera. Een processchema (schematische weergave van uw proces) en een plattegrond zijn onderdelen van de bedrijfsbeschrijving.
 • Kwaliteitsplan
  In het kwaliteitsplan vermeldt u alle maatregelen die garanderen dat u aan de voorschriften van de verordening voldoet. Onderdeel van het kwaliteitsplan is ook een inventarisatie van de risico’s of (biologische) beheerspunten (BBP’s).
 • Ingangscontrole
  Bij het ontvangst van biologische producten/ingrediënten controleert u zelf een aantal zaken:
  - Verkoopbenaming van het product: bevat deze een verwijzing naar biologisch
  - Naam van de leverancier
  - Vestigingsplaats van de leverancier
  - Code van de controle-organisatie
  - Traceerbare code (bijvoorbeeld )
  - Of de verpakking gesloten is (als dit van toepassing is)
  Deze controle kunt u op twee manieren registreren:
  - Via uw ingangscontrole op een apart formulier Ingangscontrole
  - Door de pakbon af te tekenen. Dit kan alleen bij een procedure waarin u minimaal de bovenstaande controlepunten heeft beschreven
  Als tijdens de ingangscontrole er iets niet klopt en u aan de biologische status van het product twijfelt, brengt u Skal Biocontrole hiervan direct op de hoogte.
 • Traceerbaarheid
  Uw producten zijn altijd traceerbaar. In een procedure legt u vast hoe u de ingrediënten in het eindproduct traceert.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle