Mobile menu trigger

Tarieven

Tarieven

In ons tarievenblad vindt u alle tarieven voor bio-certificering: van de eenmalige kosten bij aanmelding en registratie tot de jaarlijks terugkerende bijdrage.

Eenmalige kosten in het eerste jaar zijn: registratie en toelatingsonderzoek

Registratie

 • beoordeling van de certificatie-aanvraag en controle van de bedrijfsgegevens
 • aanmaak van een digitaal dossier

Toelatingsonderzoek

 • starttarief plus de arbeidstijd van de inspecteur op uw bedrijf
 • beoordeling van het inspectierapport
 • eventuele extra kosten voor bezoek aan extra locaties, voor een spoedprocedure en/of het beoordelen van nagestuurde informatie

Jaarlijkse bijdrage

Het bedrag hangt het eerste jaar samen met de tijdsperiode waarin uw bedrijf geregistreerd staat. Wanneer uw bedrijf kort staat geregistreerd betaalt u minder dan wanneer uw bedrijf al eerder in het jaar heeft laten registreren. De bijdrage is bedoeld voor:

 • risicogericht toezicht: algemeen toezicht dat niet is toe te rekenen aan één geregistreerd bedrijf. Het toezicht richt zich op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de gehele sector
 • het up to date houden van informatie over regelgeving, het opstellen van interpretaties en reglementen, en de communicatie daarover door Skal Biocontrole
 • de financiële administratie bij Skal Biocontrole
 • het beantwoorden van helpdesk-vragen (telefonisch en per e-mail)
  Opmerking: de jaarlijkse bijdrage verschilt per type bedrijf, zie ons tarievenblad.

Jaarlijkse inspectiekosten

 • vast starttarief voor de planning van de jaarlijkse inspectie, de voorrijkosten en de beoordeling van het inspectierapport:
 • de inspectietijd (minimaal 1 uur)
 • bij eventueel bezoek van extra locatie(s):
  • administratieve afhandeling van het extra inspectierapport
  • kosten van de extra inspectietijd
 • Overige kosten
  Voor eventuele extra activiteiten (zie het Tarievenblad) ontvangt u een factuur.

N.B. aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige weergave verwijst Skal Biocontrole naar het tarievenblad.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle