Mobile menu trigger

Tarieven

Tarieven 2022

Vanaf 2021 is de tarievenstructuur van Skal gebaseerd op toezichtarrangementen per doelgroep. Per doelgroep gelden aparte tarieven.

Voor bestaande gecertificeerde exploitanten zijn in 2022 vier toezichtarrangementen mogelijk: laag, normaal en hoog, met het risicomodel als uitgangspunt, en het arrangement Verkooppunten.

Exploitanten krijgen begin 2022 bericht over welk risicoprofiel op hen van toepassing is. Lees meer over het risicomodel.

De tarieven zijn voor 2022 generiek verhoogd met 2,4% en zijn door de Minister van LNV goedgekeurd.

Tarievenblad 2022

Bekijk hier het tarievenblad 2022.


Click here for the English version.

Voor het tarievenblad van 2021 klikt u hier.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle