Mobile menu trigger

Tarieven

Tarieven

Skal is een stichting zonder winstoogmerk en wordt voor ongeveer 30% gefinancierd door het ministerie van LNV. De overige 70% zijn inkomsten uit jaarbijdragen, inspecties, productspecificaties en dergelijke. Deze bedragen worden via zogenaamde ‘retributies’ bij biologische bedrijven in rekening gebracht. De tarievenstructuur van Skal is gebaseerd op toezichtarrangementen per doelgroep. Per doelgroep gelden aparte tarieven.
Skal werkt met drie verschillende jaarbijdragen per toezichtarrangement: de algemene jaarbijdrage, de certificatiebijdrage en de toezichtbijdrage.
De jaarbijdrage wordt gebruikt voor de vaste organisatiekosten en -uren voor bijvoorbeeld communicatie, juridische zaken, kantoorautomatisering en personeelsbeheer. De certificatiebijdrage is bedoeld voor de afhandeling van het certificatieproces voorafgaand aan de afgifte van het bio-certificaat. De toezichtbijdrage wordt ingezet voor de uitvoering van het aanvullende toezicht via onder andere gerichte inspecties en monstername.

Kleine 100% biologische bedrijven vrijgesteld van bijdrage

Om ervoor te zorgen dat de biologische sector toegankelijk blijft voor kleinschalige bio-bedrijven heeft de Minister van LNV besloten dat vanaf 2024 landbouwbedrijven en bereidingsbedrijven met een jaarlijkse omzet kleiner dan € 50.000 in het voorgaande jaar die 100% biologisch zijn de jaarbijdragen (zowel de algemene, als die voor certificatie en toezicht) niet hoeven te betalen. Voor deze bedrijven werd tot 2024 een lager tarief in rekening gebracht, per 2024 vervalt dit tarief. Daarmee haalt de Minister voor kleine landbouwbedrijven een drempel weg om om te schakelen.
De vrijstelling geldt niet voor de overige tarieven met betrekking tot bijvoorbeeld de aanmelding, perceelsregistratie of het aanvragen van een ontheffing.

In ons tarievenblad vindt u alle tarieven van Skal.

Tarievenblad

Voor het tarievenblad 2024 klikt u hier.
Click here for the English version 2024.

Voor het tarievenblad 2023 klikt u hier.
Click here for the English version 2023.

Voor het tarievenblad 2022 klikt u hier.
Click here for the English version 2022.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle