Mobile menu trigger

Tarieven

Tarieven

Per 1 januari 2023 stijgen de meeste bijdragen en tarieven van Skal. Daarnaast is er een generieke verlaging op de toezichtbijdrage voor alle exploitanten met uitzondering van de hoog risico bedrijven doordat LNV de kosten voor beroep- en bezwaarprocedures in 2023 financiert.

De tariefsverhogingen zijn gebaseerd op het stijgen van de jaarlijkse kosten door nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van inkoop, archivering, privacy en openbaarheid. Daarnaast is er sprake van een toename van de toezichthoudende activiteiten voor hoog risico bedrijven. De certificatiekosten stijgen vooral door consequenties van het invoeren van de nieuwe Europese biologische verordening in relatie tot administratieve voorbereiding en afhandeling van inspecties, als ook de introductie van het Europese biologische certificaat.

Tarievenblad 2023

Voor het tarievenblad 2023 klikt u hier.
Click here for the English version 2023

Voor het tarievenblad 2022 klikt u hier.
Click here for the English version 2022.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle