Mobile menu trigger

Tarieven

Tarieven

Per 2021 werkt Skal met een tariefstructuur naar toezichtarrangementen op basis van een risicomodel. Per doelgroep zijn er aparte tarieven.

Skal kent drie doelgroepen:
1. Verkooppunten (B2C)
2. Bio-bedrijf met normaal risico
3. Bio-bedrijf met hoog risico

Elke doelgroep betaalt een jaarlijkse bijdrage, een certificatiebijdrage en een toezichtbijdrage. In de certificatiebijdrage is het starttarief van de jaarlijkse inspectie(s) opgenomen. Daarnaast zijn er nog aparte tarieven voor aanmelding en voor overige diensten van Skal, zoals het verwerken van ontheffingsaanvragen of perceelswijzigingen

Bent u geïnteresseerd in hoe de tarieven zijn opgebouwd? Klik dan hier voor meer uitleg over de nieuwe tariefstructuur.

In ons tarievenblad vindt u alle tarieven voor bio-certificering in 2021.Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle