Mobiel menu trigger

Certificatieplicht voor bio-activiteiten

Bedrijven met biologische activiteiten zijn verplicht zich te laten certificeren.

Elk Nederlands bedrijf dat biologische landbouwproducten en levensmiddelen wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet door Skal Biocontrole gecertificeerd zijn. Dit heet de certificatieplicht. Wanneer een niet-gecertificeerd bedrijf biologische producten in de handel brengt, attenderen wij hen op hun plicht zich onder controle van Skal te stellen. Bedrijven kunnen zich laten certificeren door Skal of ze kunnen ervoor kiezen te stoppen met de bio-activiteit. Gaat een bedrijf door met een bio-activiteit zónder hiervoor gecertificeerd te zijn? Dan is er sprake van misleiding en draagt Skal het dossier over aan de NVWA.

Biologische landbouw en voeding zijn namelijk wettelijk gedefinieerde begrippen en het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term. De aanduiding 'biologisch' is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Biologisch is een wettelijk beschermde term.

Team Toezicht

Welke bedrijven vallen er buiten de certificatieplicht van Skal Biocontrole?

Bedrijven die producten maken die geen onderdeel zijn van de biologische verordening. Skal Biocontrole certificeert bijvoorbeeld geen bedrijven die biologische kleding, schoonmaakmiddelen of make-up verwerken of verhandelen. Deze typen producten zijn (nog) geen onderdeel van de Europese biologische regelgeving waar Skal op toeziet.

Melden van niet-gecertificeerde bedrijven

Heeft u het vermoeden dat een bedrijf biologische producten aanbiedt, maar hiervoor niet is gecertificeerd terwijl dit wel zou moeten? Mail dan naar attenderingen@skal.nl.

De biologische wetgeving is gericht op het verzekeren van eerlijke concurrentie, een goede werking van de interne markt en op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle