Mobiel menu trigger

De biologische sector

Ontwikkeling biologische sector

Het aantal bedrijven dat bij Skal onder controle staat, daalde in 2023 netto met 36 bedrijven tot 5.745. Deze daling is te verklaren door een daling van 3,0% in het aantal bedrijven in de categorie Verwerking en handel.

De categorie Verkoop aan consumenten (VaC) is in 2023 wederom gegroeid naar 293 aangemelde bedrijven, met tezamen 2.363 gecertificeerde verkooppunten. En ook de biologische landbouwsector is licht gegroeid naar 2.264 aangemelde bedrijven eind 2023.

Nog niet alle 5.745 bedrijven die onder controle staan bij Skal mogen hun producten als biologisch verkopen. Een groot deel van de recent aangemelde landbouwbedrijven moet na het toelatingsonderzoek eerst een omschakelperiode afronden, voordat ze volledig zijn gecertificeerd. Deze omschakelperiode geldt voor de hele bedrijfsvoering, inclusief grond, gewassen en dieren. Verwerkers, handelsbedrijven en verkooppunten zijn gecertificeerd na een goed doorlopen toelatingsonderzoek.

BEDRIJVEN ONDER CONTROLE BIJ SKAL PER 31 DECEMBER VAN HET JAAR 2019 – 2023 IN AANTALLEN. VAC SINDS 2021
2019 2020 2021 2022 2023
Landbouw 2.076 2.115 2.208 2.249 2.264
Verwerking en handel 3.165 3.255 3.305 3.285 3.188
VaC 171 247 293
Totaal aantal bedrijven 5.241 5.370 5.684 5.781 5.745

Ontwikkeling biologische landbouw

Van de 2.264 landbouwbedrijven die in 2023 bij Skal aangemeld waren, zijn er 2.154 biologisch gecertificeerd. Dat zijn er 20 meer dan eind 2022. In totaal waren er eind 2023 nog 110 landbouwbedrijven in omschakeling naar biologisch, dat zijn er 5 minder dan eind 2022.

Het biologische landbouwareaal groeide ook in 2023. Het biologisch gecertificeerde areaal groeide in 2023 met 9% naar 87.416 ha. Daarnaast is nog 5.799 hectare landbouwgrond in omschakeling naar biologisch. Het aantal hectare in omschakeling is niet alleen van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van al gecertificeerde landbouwbedrijven die uitbreiden en extra grond omschakelen.

Een biologisch bedrijf in Nederland omvatte in 2023 gemiddeld ruim 41 hectare. De tendens is dat biologische bedrijven groter worden omdat ze grond (of bedrijven) bij kopen. Door deze schaalvergroting groeit het biologische areaal sterker dan het aantal biologische landbouwbedrijven.

Het aantal biologische geitenhouders is in 2023 wederom afgenomen, van 74 in 2022 naar 64 in 2023. Deze daling is al enkele jaren geleden ingezet. In 2023 is het aantal pluimveebedrijven gedaald naar 344, een afname van 37 bedrijven ten opzichte van 2022. Het aantal schapenhouders is voor het eerst gedaald, van 169 in 2022 naar 158 in 2023.

BIOLOGISCH AREAAL (IN HECTARE) IN NEDERLAND PER 31 DECEMBER EN AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN DAT BIOLOGISCH IS OF IN OMSCHAKELING IS VAN 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
Oppervlakte biologisch 69.349 74.282 78.248 79.854 87.416
Oppervlakte in omschakeling 5.856 5.382 5.108 6.571 5.799
Totaal aantal hectaren 75.205 79.664 83.356 86.425 93.214
Aantal landbouwbedrijven 2.076 2.115 2.208 2.249 2.264
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle