Mobiel menu trigger

Jaarverslag Skal 2023: Voor een betrouwbaar biologisch product

Het doel van het toezicht is het bevorderen van het naleven van de biologische wetgeving. Skal zet extra inspecties in op basis van risico-inschattingen en houdt algemeen toezicht op de certificatieplicht. De meeste biologische bedrijven voldoen aan de voorschriften. In 2023 had 62% van de gecertificeerde Nederlandse bedrijven geen afwijkingen (NC’s). Het aantal NC’s is lager dan in 2022, wat kan wijzen op gewenning aan de nieuwe biologische verordeningen. Het navolgen van de regelgeving door biologische bedrijven is een positief signaal voor de betrouwbaarheid van het Nederlands biologisch product.

Blij en tevreden zijn we dat in 2023 alle wettelijk verplichte inspecties zijn uitgevoerd. Voor het consumentenvertrouwen in het biologische product is dat van grote waarde.

Renée Bergkamp, voorzitter Skal Biocontrole

Met het uitvoeren van 5.897 periodieke inspecties, 524 extra inspecties bij hoog-risicobedrijven, 844 onaangekondigde inspecties en 257 monsternames, voldeed Skal in 2023 aan haar wettelijke taken als toezichthouder.

Ook in 2023 heeft Skal weer een enorme ontwikkeling doorgemaakt als organisatie. Het Nationaal Actieplan biologische landbouw van de minister van LNV beoogt een forse uitbreiding van het areaal dat als biologisch wordt gebruikt. Doel is een versnelling van de groei van het biologische landbouwareaal van 4% (in 2021), naar 15% in 2030. Om dat te bereiken, zal de biologische sector behoorlijk moeten groeien en om dat te accommoderen, moet Skal meegroeien en blijven professionaliseren

Microsoft Teams image 17

Ontwikkelingen biologische sector in 2023

Het aantal bedrijven dat bij Skal onder controle staat, daalde in 2023 netto met 36 bedrijven tot 5.745. Deze daling is te verklaren door een daling van 3,0% in het aantal bedrijven in de categorie Verwerking en handel. De categorie verkooppunten is in 2023 wederom gegroeid, naar 293 aangemelde bedrijven, met tezamen 2.363 gecertificeerde verkooppunten. En ook de biologische landbouwsector is licht gegroeid naar 2.264 aangemelde bedrijven eind 2023.

Skal in het kort

De missie van Skal is om bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse biologische sector en daarmee het biologische product. Dit geeft Skal vorm door bedrijven te certificeren en adequaat toezicht te houden op de naleving van de biologische wetgeving en door duidelijk te informeren.

Lees het hele Skal Jaarverslag 2023

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle