Mobile menu trigger

Accreditatie

Accreditatie

Skal Biocontrole staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) en moet voldoen aan de norm: ISO17065. De RvA heeft Skal Biocontrole geaccrediteerd voor productcertificering, dat wil zeggen officieel erkend (registratienummer C 179) voor het certificatieschema op:

  • publiekrechtelijke basis: Biologische Productie Nederland, conform Verordening (EEG) Nr. 834/2007 en 889/2008 en het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;

Documenten:

Zelfstandig bestuursorgaan

Sinds 2010 is Skal een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dit betekent dat Skal Biocontrole een onafhankelijke organisatie is met een eigen bestuur. Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal aangewezen voor de uitvoering van wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie. De Europese verordening geeft lidstaten de keuze in de structuur van het controleregime. Nederland heeft gekozen voor een eenduidige structuur: één controleautoriteit die verantwoordelijk is voor alle wettelijke controletaken binnen de biologische productie. Alle kosten van de certificering én het toezicht van Skal worden gefinancierd door de geregistreerde bedrijven.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle