Mobiel menu trigger

Toezicht via monstername

Naast onaangekondigde inspecties voert Skal ook monsternames uit om aan te tonen dat producten daadwerkelijk biologisch zijn.

Monstername is één van de instrumenten die Skal bij het toezicht kan inzetten. De Europese bio-wetgeving schrijft voor dat jaarlijks tenminste 5 %van de geregistreerde bio-bedrijven bemonsterd wordt. Worden hierbij residuen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden, dan voert Skal onderzoek uit naar de herkomst. Ligt de herkomst buiten Nederland, dan informeren EU-lidstaten elkaar om de oorzaak vast te stellen en waar nodig én mogelijk maatregelen te nemen om producten uit de markt te halen.

Biologische bedrijven zijn verplicht om mee te werken aan de inspecties van Skal, ook bij onaangekondigde monsternames. De Skal-inspecteur krijgt toegang tot het bedrijf en de bedrijfsgegevens, en wordt tijdens zijn bezoek begeleid.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle