Mobile menu trigger

Aquacultuur

Aquacultuur

Onderwerpen Aquacultuur

Biologische certificatie is mogelijk voor het kweken van vis, tweekleppige weekdieren zoals mosselen en oesters en algen, waaronder ook zeewier en zoetwateralgen. Biologisch gecertificeerde algen mogen verwerkt worden in veevoer en levensmiddelen.

Algen

De Europese wetgeving over biologische teelt van algen is te vinden in Verordening Verordening (EU) 2018/848, Bijlage II, deel III, onderdeel 1 Algemene voorschriften en onderdeel 2. Voorschriften voor algen. Om algen als biologisch te mogen verkopen, moet de hele keten (dus zowel de teler als de verwerker en de verkoper) gecertificeerd zijn

Tweekleppige weekdieren

De Europese wetgeving over tweekleppige weekdieren staat in Verordening (EU) 2018/848, Bijlage II, deel III, paragrafen 1, 3.1 en 3.2. Om mosselen en oesters als biologisch te mogen verkopen, moet de hele keten (dus zowel de teler als de verwerker en de verkoper) gecertificeerd zijn.

N.B. Deze voorschriften zijn van toepassing op alle tweekleppige weekdieren.

Meer Certificeren

Teelt van gewassen

Wilt u biologisch gaan telen? Dan moet u eerst uw percelen omschakelen.

Lees meer

Veehouderij

Een dier is biologisch als het is gecertificeerd volgens de geldende biologische regelgeving.

Lees meer

Vervaardigen

Ieder bedrijf dat biologische levensmiddelen en diervoeders vervaardigt/ produceert moet hiervoor zijn gecertificeerd.

Lees meer

Import

Ieder bedrijf dat biologische levensmiddelen, grondstoffen en diervoeders importeert is hiervoor gecertificeerd. Dit geldt zowel voor de feitelijke importeur als degene die de producten fysiek ontvangt (de eerst geadresseerde). Als importeur kunt u natuurlijk ook eerst geadresseerde zijn.

Lees meer

Opslag

Ieder bedrijf dat biologische grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten opslaat, moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Lees meer

Handel

Ieder bedrijf dat biologische producten verhandelt, is hiervoor gecertificeerd. U mag dan ook alleen producten verhandelen van gecertificeerde bio-bedrijven.

Lees meer

Aquacultuur

Verschillende vormen van aquacultuur kunnen biologisch worden gecertificeerd.

Lees meer

Webshops

Ieder bedrijf dat via het web aan consumenten bepaalde biologische producten verkoopt moet zich registeren

Lees meer
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle