Mobiel menu trigger

Opslag en vervoer van biologische producten uit de aquacultuur

Het opslaan en vervoeren van biologische producten uit de aquacultuur (bv. algen, mosselen) moet aan voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden moeten voorkomen dat u uw biologische producten verwisselt of verontreinigt met niet-biologische producten.

Welke voorwaarden zijn er voor opslag?

U mag uw biologische producten opslaan op uw eigen bedrijf of op een ander biologisch gecertificeerd bedrijf. Huurt u opslagruimte, dan registreert u deze opslagruimte bij uw biologische bedrijf. U moet deze ruimte aanmelden bij Skal. Een inspecteur beoordeelt de opslagruimte bij een inspectie. Alleen na goedkeuring mag u de opslagruimte voor uw biologische producten gebruiken.

Als u zowel biologische als niet-biologische producten opslaat, moet u aan andere voorwaarden voldoen. Kijk dan hier voor meer informatie.

Welke voorwaarden zijn er voor vervoer?

U mag biologische bulkproducten alleen vervoeren in goed schoongemaakte containers, vrachtwagens of schepen. Deze schoonmaak moet u controleren en registreren. Verpakte producten mag u samen met niet-biologische producten vervoeren. De biologische producten moeten een duidelijke aanduiding hebben. Voor meer informatie over aanduidingen, kijk hier.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle