Mobiel menu trigger

Inspectie aquacultuur

Teelt of verzamelt u algen of aquacultuurdieren? Zo bereidt u een inspectie aquacultuur voor.

Voor een vlotte inspectie komt het aan op een goede voorbereiding.

Hieronder vindt u daarom een overzicht van documenten en procedures waar de inspecteur naar zal vragen. Voor de beschikbaarheid van digitale gegevens zorgt u ervoor dat u inlogcodes/wachtwoorden bij de hand hebt van bijvoorbeeld Mijn RVO, (online) managementpakketten, klantgebieden van leveranciers.

Het is voor de inspectie dus niet noodzakelijk om alle benodigde informatie uit te printen. Eventueel kan de inspecteur op zijn of haar eigen laptop inloggen.

De inspecteur controleert tijdens de inspectie de gegevens van het lopende én het voorgaande jaar.

Administratieve eisen

Vanaf 1 januari 2022 beschikt u over een:

Daarnaast moet u ook de volgende onderdelen aan de inspecteur kunnen laten zien:

  • Teeltlocaties. Heeft u teeltlocaties op zee? Dan kunt u alle oogstlocaties op een kaart tonen
  • Duurzaambeheerplan. De inspecteur neemt het plan met u door en bekijkt uw aanvoer- en verkoopgegevens.
  • Productiegegevens, met daarin toegepaste teeltmaatregelen
  • Oogstregistratie met daarin per productie-eenheid oogstdatum, product en geoogste hoeveelheid.
  • Leverdocumenten van afgevoerde producten
  • Klachtenregistratie
  • Actuele bio-certificaten van uw toeleveranciers, eventueel gedeeld via mijn.skal.nl.
  • Bij handelingen (bijvoorbeeld opslag/sorteren) door andere bedrijven: kopie van een geldig bio-certificaat van dat bedrijf met leverbon/facturen van/aan het betreffende bedrijf.
  • Bij bereiding of laten bereiden van producten: productspecificaties, processchema’s, kopie bio-certificaat van de leveranciers van de desbetreffende ingrediënten Met leverbonnen/facturen van/aan het betreffende bedrijf.
  • Als u producten aankoopt, maakt u aantoonbaar dat u de ingangscontrole heeft gedaan. U checkt of de toeleverancier gecertificeerd is voor het product dat u afneemt en het product aantoonbaar biologisch is. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een geldig bio-certificaat van het bedrijf of een aanduiding op het leverdocument in uw administratie.

Afbreken inspectie

Het is van belang dat u de inspectie goed voorbereidt. Als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, is de inspecteur genoodzaakt de inspectie af te breken. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bovendien moet er dan een nieuwe inspectie worden gepland, die ook voor uw rekening komt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle