Mobiel menu trigger

Administratie algen

In uw administratie legt u alle relevante gegevens vast. U kunt hiervoor gebruik maken van uw eigen managementsysteem.

Voorbeelden van documenten die in uw administratie aanwezig moeten zijn:

  • Een volledige en actuele registratie van de verzamelgebieden van wilde algen en/of de productielocaties van de algenteelt;
  • Een volledige en actuele registratie van de hoeveelheid uitgangsmateriaal, grondstoffen en geoogste producten op datum en perceelsniveau;
  • In geval van parallelproductie moet deze informatie ook voor de niet-biologische productie inzichtelijk zijn.

Tijdens de inspectie kunt u de gegevens van het lopende en het voorliggende kalenderjaar laten zien, inclusief bijbehorende onderliggende documenten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle