Mobiel menu trigger

Kweken van vissen

Voor de kweek van biologische vis gelden veel duurzaamheidseisen. Ook stelt de biologische wetgeving eisen aan de herkomst van de juvenielen, het dierenwelzijn, het gebruikte visvoer, de slachttechnieken en de aquatische systemen.

Gesloten recirculatiesystemen zijn verboden, behalve voor broed- en kweekkamers. In een gesloten recirculatiesysteem is er geen natuurlijke waterdoorstroming, maar wordt water rondgepompt. Deze beperking betekent in de praktijk dat biologische viskweek in Nederland haast onmogelijk is. In Nederland wordt vis vrijwel uitsluitend gekweekt in gesloten systemen.

Wetgeving

In Verordening 2018/848, bijlage II, deel III, paragraaf 1 en 3 kunt u meer lezen over de basiseisen en de eisen voor de viskweek. Nederlandse viskwekers die na het bestuderen van de wetgeving interesse hebben in biologische certificering, kunnen contact opnemen met team Afgifte certicaten van Skal.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle