Mobiel menu trigger

Locaties/gebieden

Alle locaties/gebieden waar u mossels of oesters kweekt of vergaart volgens de biologische regelgeving, meldt u aan bij Skal. Ook wijzigingen in locaties/gebieden geeft u door aan Skal.

Het water in de gebieden waar u biologische mosselen en oesters kweekt, moet van zeer goede ecologische kwaliteit zijn. Uw bedrijf dient gevestigd te zijn op een locatie die niet zijn verontreinigd is met niet voor de biologische productie toegelaten stoffen. Als u produceert in een Natura2000 gebied, voldoet de waterkwaliteit.

Het is noodzakelijk dat uw bedrijf beschikt over een milieuvergunning. Hierin staat dat de percelen waarop u kweekt aan u zijn toegewezen en vastgelegd. Bij de teelt van biologische aquacultuurdieren zorgt u voor:

  • instandhouding van de biodiversiteit van natuurlijke waterecosystemen;
  • voortdurende gezondheid van het watermilieu en de kwaliteit van de omliggende land- en waterecosystemen.

Een bodemkweek van mosselen en oesters is alleen toegestaan als u in het kweekgebied geen grote schade aan het milieu veroorzaakt.

De biologische productie van mosselen en oesters moet plaatsvinden in een afgebakend gebied. Dit afbakenen kunt u doen met bijvoorbeeld palen of boeien. Ook afbakening met GPS-coördinaten is toegestaan, als deze zijn vastgelegd in de milieuvergunning.

U mag mosselen en oesters samen met algen en andere aquacultuurdieren kweken. Dit dient u in uw duurzaambeheerplan vast te leggen.

Duikvogels mogen geen schade ondervinden van afweernetten die u gebruikt tegen roofdieren.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle