Mobiel menu trigger

Melding doen bij positief analyseresultaat

Positieve analyse: Reden tot twijfel

Een positieve residu-analyse in een monster is een reden om te twijfelen aan de biologische status van een product. U moet in alle gevallen van twijfel zelf het product blokkeren en een melding doen aan Skal via Mijn Skal. Eventuele afnemers brengt u ook op de hoogte.

Aandachtspunten bij het proces van (residu) meldingen:

  • De eventuele meetonzekerheid of processingfactor zijn bij een positieve analyse geen reden om geen melding te doen aan Skal. Het onderzoek moet uitwijzen of de biologische status van het product behouden kan blijven.
  • Biologische producten hebben geen toegestane grenswaarden (actiewaarde) voor niet-toegestane stoffen.
  • Negatieve heranalyse? Doe dan alsnog melding aan Skal, de partij kan bijvoorbeeld niet homogeen zijn. Voeg dit resultaat toe aan de melding,
  • De Europese wetgeving, 2018/848, is leidend. Andere richtlijnen, zoals de BNN-richtlijnen of de EOCC-factsheet zijn niet goedgekeurd door de Europese Commissie en mogen dus niet worden gebruikt.
  • Waardeert u het product af? Doe dan alsnog melding aan Skal. Ook bij afwaarderen wordt er onderzoek gedaan wat de herkomst van de twijfel aan de biologische status. Skal voert dit onderzoek uit om herhaling te voorkomen.

Proces van meldingen

Meldingen doet u via Mijn Skal. Bij het doen van een melding vragen wij u verschillende documenten te uploaden. Denk hierbij aan: COI, facturen, transportdocumenten, analyserapporten, monsternamerapporten en documenten die de traceerbaarheid verklaren. De door u aangeleverde informatie wordt door Skal onderzocht.

Skal doet onderzoek naar de bron van de twijfel aan de biologische status van het product. Daarbij is het belangrijk om bij elk bedrijf in de keten te onderzoeken of contaminatie hier plaats heeft kunnen vinden. In geval van een geïmporteerd product zet Skal het onderzoek uit bij de controle-instantie in het land van herkomst. Omdat Skal vaak afhankelijk is van onderzoek in het land van herkomst van het product, kan het enkele maanden duren voordat een onderzoek is afgerond.

Wanneer het onderzoek is afgerond, ontvangt u van Skal een besluit over de biologische status van het product.
Besluit Skal dat de partij zijn biologische status verliest? Dan mag u het product niet meer als biologisch verwerken, verpakken of in de handel brengen. Skal informeert u over de verdere acties die u moet nemen. Besluit Skal dat de partij zijn biologische status behoudt? Dan worden er geen verdere acties van u verwacht en mag u het product weer als biologisch verwerken, verpakken of in de handel brengen.

Skal werkt samen met andere controle organisaties voor het uitvoeren van een onderzoek naar de herkomst van een residu. Zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Team Meldingen

Product retour of gangbaar afzetten?

Besluit u het onderzoek niet af te wachten, maar het product retour te sturen, af te waarderen of het product te vernietigen? Informeer Skal hier dan direct over via notifications@skal.nl. Als een product zijn biologische status verliest, mag dit niet meer als biologisch verkocht worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om afgewaardeerde producten af te zetten.

Let op
: als u tijdens het onderzoek naar de herkomst van een residu de betreffende producten wilt retourneren, mag dit alleen zonder verwijzingen naar de biologische productiemethode. Het is tijdens de duur van het onderzoek niet toegestaan om producten te retourneren met behoud van bio-verwijzingen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle