Mobile menu trigger

Wilt u een bezwaar indienen tegen een besluit van Skal?

U kunt een bezwaarschrift bij ons indienen wanneer u het niet eens bent met een door ons genomen besluit. Bij besluiten kunt u denken aan onze certificatiebesluiten, zoals geconstateerde afwijkingen of het opschorten/ decertificeren van een partij of perceel.

Dien uw bezwaarschrift in binnen zes weken na de datum van besluitname. Indien u deze termijn overschrijdt, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen en het besluit in stand blijft. Om misverstanden te voorkomen, adviseren wij u om uw bezwaar daarom aangetekend te versturen. In het bezwaarschrift noemt u de volgende zaken:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Skal-nummer
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • Handtekening
  • Datum
  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
  • Motivering van uw bezwaar.
U stuurt uw (aangetekend) bezwaarschrift naar:

Skal Biocontrole
t.a.v. Juridische zaken
Postbus 384
8000 AJ Zwolle

Er zijn drie mogelijke uitspraken:
  1. Gegrond (u heeft gelijk).
  2. Gedeeltelijk gegrond (u krijgt deels gelijk).
  3. Ongegrond (u krijgt geen gelijk).

Soms maakt een hoorzitting deel uit van de procedure. U wordt dan uitgenodigd uw zienswijze toe te lichten. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle