Mobile menu trigger

Bio-bedrijven
Bedrijven onder controle bij Skal per 31 december 2022
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Landbouw 1.831 1.930 2.010 2076 2115 2208 2.242
Verwerking en handel 2.586 2.800 3.036 3.165 3.255 3.305 *
VaC 171 *
Totaal aantal bedrijven 4.417 4.730 5.046 5.241 5.370 5.684 *

De biologische sector blijft gestaag groeien. Op 31 december 2022 stonden 2.242 landbouw bedrijven bij Skal Biocontrole onder controle.

Ontwikkeling biologische landbouw

Het biologische landbouwareaal is in 2022 wederom gegroeid, naar 79.853 hectare (exclusief grond in omschakeling). Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2021 (78.248 hectare). Het aandeel biologisch landbouwareaal is nu 4,4% (bron: Bionext).

Het aantal hectare in omschakeling is opvallend meer dan andere jaren (+ 28,6 %), totaal 6.571 hectare. In 2022 waren er 2.242 biologische landbouwbedrijven, 34 meer dan in 2021 De hectare in omschakeling is van de nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar vooral ook van de al gecertificeerde landbouwbedrijven die nieuwe grond omschakelen. Een biologisch bedrijf in Nederland omvat in 2021 gemiddeld bijna 38 hectare. De tendens is dat biologische bedrijven groter worden omdat ze er grond bij kopen en bedrijven samenvoegen. Het biologische areaal groeit daardoor sterker dan het aantal biologische landbouwbedrijven.

Biologisch areaal (in HA) in Nederland per 31 december 2022 + aantal biologische landbouwbedrijven en in omschakeling
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Oppervlakte biologisch 58.446 60.449 66.623 69.349 74.282 78.248 79.853
Oppervlakte in omschakeling 3.319 9.067 4.728 5.856 5.382 5.108 6.571
Totaal aantal hectaren 61.765 69.516 71.351 75.205 79.664 83.356 86.424
Aantal landbouwbedrijven 1.831 1.930 2.010 2.076 2.115 2.208 2.242
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle