Mobile menu trigger

Wetgeving
Header apples

Hoe zit de biologische wetgeving in elkaar?

De wet- en regelgeving voor biologische productie van voedingsmiddelen, diervoeding, planten en bloembollen is vastgelegd in wetteksten en reglementen.

• de Europese bio-verordening,
• de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet
• de reglementen van Skal Biocontrole.

Deze documenten beschrijven de eisen waaraan de biologische productie en de aanduidingen op het etiket moeten voldoen én ook hoe het toezicht hierop is geregeld. In Nederland is Skal Biocontrole de toezichthouder.

Nieuwe bio-regelgeving waarschijnlijk vanaf 2022

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe EU bio-verordening Nr. 2018/848 in werking. Deze verordening vervangt verordening Nr. 834/2007 en Nr. 889/2008.

De productie- en controleregels die volgen uit de nieuwe EU bio-verordening zijn nog in ontwikkeling. De eerste twee besluiten met betrekking tot productieregels zijn al wel gepubliceerd in het EU-Publicatieblad:

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427
Enkele wijzigingen voor:

• gekiemde zaden,
• voeding van bijenkolonies en
• juveniele productie en voeding in aquacultuur

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464
Integratie van de basiswet voor:

• Retroactieve erkenning van de conversieperiode (verkorten van de omschakelingsperiode)
• Productievoorschriften voor runderen, schapen, geiten, paarden
• Productievoorschriften voor hertachtigen
• Productievoorschriften voor varkens
• Productievoorschriften voor pluimvee
• Productievoorschriften voor konijnen
• Productievoorschriften voor aquacultuurdieren
• Productievoorschriften voor verwerkte levensmiddelen en diervoeders
• Informatie over de beschikbaarheid van biologische en in omschakeling plantaardig teeltmateriaal, dieren en aquacultuur juvenielen.
• Bijlage I en II: bezettingsdichtheden en minimale binnen- / buitengebieden voor vee en aquacultuur
• Bijlage III: databanken van de lidstaten over plantaardig teelt materiaal, dieren en aquacultuur juvenielen

Huidige Europese wetgeving

De Europese regelgeving voor biologische bedrijven is onderverdeeld in verschillende verordeningen:

 • Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving (pdf.)
 • Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.)
  Met daarin de bijlagen:
  Bijlage I: Toegestane meststoffen, nutriënten en bodemverbeteringsmiddelen
  Bijlage II: Toegestane gewasbeschermingsmiddelen
  Bijlage III: Huisvesting dieren: o.a. minimum oppervlaktes per diersoort
  Bijlage IV: Maximum aantal dieren per hectare
  Bijlage V: Toegestane voedermiddelen
  Bijlage VI: Toevoegingsmiddelen voor diervoeders
  Bijlage VII: Toegestane reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  Bijlage VIII: Additieven en technische hulpstoffen
  Bijlage IX: Niet-biologische agrarische ingrediënten

Erkende controle-organisaties:

Alles wat betreft import bevindt zich in:

Vanwege COVID:

Nederlandse regelgeving

De Nederlandse overheid geeft uitvoering aan de EU-regelgeving via de Landbouwkwaliteitswet:

Specifiek voor de dierlijke productie geldt de volgende nationale regelgeving:

Skal Biocontrole

In aanvulling op de Europese en nationale regelgeving hebben wij ook eigen reglementen.
Hierin staat aangegeven hoe de certificering en het toezicht in Nederland wordt ingevuld:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle