inspecteur
inspecteur
inspecteur appels
inspecteur appels
Inspecteur Teelt
Inspecteur Teelt
Veeteelt
Veeteelt
Veeteelt 2
Veeteelt 2
Pluimvee
Pluimvee

Welkom bij Skal

Skal Biocontrole zet zich als onafhankelijk toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 4000 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en wij controleren hierop. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. We houden toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van LNV.

Biologische landbouw en voeding zijn wettelijk gedefinieerde begrippen en het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term. De wetgeving is gericht op het verzekeren van eerlijke concurrentie, een goede werking van de interne markt en op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten. De aanduiding 'biologisch' is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen, vastgelegd in de EU-Verordeningen nr. 834/2007 en 889/2008. Skal vertaalt de regelgeving voor Nederland naar een uitvoerbaar systeem van toezicht. 

Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Alle bedrijven in de keten dus, behalve winkels (die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen) en horecabedrijven.

EU Organic Logo Colour rgb

Als een biologisch bedrijf voorverpakte consumentenproducten op de markt brengt, is gebruik van het Europese keurmerk verplicht. Het biologisch keurmerk mag alleen gebruikt worden door gecertificeerde bedrijven op biologisch gecertificeerde producten.

 

Nieuws

Inputlijst

De Skal inputlijst is een publieke lijst van commerciële producten die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. Open de inputlijst