Mobiel menu trigger

Hieronder wordt per sector specifiek uitgelegd hoe u de Skal-inspectie kunt voorbereiden.

Als u een bezoek krijgt van een inspecteur van Skal voor een aangekondigde inspectie, is het belangrijk dat u goed voorbereid bent. Een goede voorbereiding resulteert vaak in een vlotte doorloop van de inspectie zelf. Dit geldt zowel voor een toelatingsonderzoek als voor een periodieke inspectie. De voertaal van onze inspecties is Nederlands.

Voorbereiden periodieke inspectie

Sector Landbouw |
Gewassen
Vee
Sector Verwerken - vervaardigen
Sector Import (van buiten EU)
Sector Opslag
Sector Handel
Sectoren Verkoop aan consumenten |
Winkel onder gecertificeerde winkelketen
Distributiecentrum onder gecertificeerde winkelketen
Zelfstandige winkel en marktkraam
Inspectie winkelketen hoofdkantoor

Voorbereiden toelatingsonderzoek

Bij het aanmelden bij Skal gaan wij ervan uit dat uw bedrijf voorbereid is op het toelatingsonderzoek en dat uw bedrijfsplan klaar is om aan de inspecteur te tonen. Lees hieronder per sector wat het voorbereiden inhoud.

Gaat u:

Levensmiddelen (óók petfood & veevoeder) bereiden, verhandelen en/of importeren?

Gebruik dan deze checklist ter voorbereiding.

Veehouderij of gewassen telen?

Gebruik dan deze checklist ter voorbereiding.

Klik hier voor meer informatie over omschakelen en certificeren per diersoort.

Starten met een biologisch verkooppunt?

Verkooppunten (winkelketen, zelfstandige winkel, marktkraam en speciaalzaak) vallen onder de certificatieplicht. Hier leest u meer hoe u zich voorbereidt op de certificatie.

Een webshop starten?

Webshops melden zich aan voor registratie of voor certificatie. Wat voor uw webshop geldt, hangt van een aantal voorwaarden af.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle