Mobile menu trigger

Webwinkel beginnen! Registratie of ook certificatie?

Voor webshops met bio-producten zijn er twee mogelijkheden na registratie*

1. Uw webshop blijft alléén geregistreerd.
2. Uw webshop dient ook in bezit te zijn van een bio-certificaat.
Beide typen webshops dienen aan dezelfde biologische regelgeving te voldoen, deze regelgeving is in de biologische verordening opgenomen. Welke voorwaarden voor uw webshop gelden kunt u hierna lezen.
*Onder deze voorwaarden is het hebben van eigen opslag (in faciliteiten die eigendom zijn van, of gehuurd worden door de geregistreerde) van de online aangeboden producten toegestaan indien deze geregistreerd staan bij de KvK.

Verschil van toezicht bij registratie en certificatie

Het verschil tussen registreren en certificeren zit in de manier van toezicht. Webshops die alléén geregistreerd zijn, worden steekproefsgewijs getoetst, bijvoorbeeld door middel van een inspectie.

Webshops die naast registratie een verplicht bio-certificaat bezitten, worden getoetst via een toelatingsonderzoek en daarna jaarlijks geïnspecteerd.

Wanneer alleen registreren of ook verplicht certificeren?

Registeren is voldoende als uw webshop aan de volgende voorwaarden voldoet::

  • U voert voor de biologische producten alleen (een van) de volgende activiteiten uit: detailhandel via internet (SBI 4791), detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren (SBI 47911), detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen (diervoeding) SBI 47915), èn
  • Dit betreft alleen online detailhandel in voorverpakte ingekochte goederen (indien sprake is van een eigen merk of opnieuw labellen/etiketteren dan valt het bedrijf in een andere categorie), én
  • De biologische omzet over het vorige boekjaar was aantoonbaar €50.000 of lager.

Onder deze voorwaarden is het hebben van eigen opslag (in faciliteiten die eigendom zijn van, of gehuurd worden door de geregistreerde) van de online aangeboden producten toegestaan indien deze geregistreerd staan bij de KvK.

Certificeren
naast registreren van uw webshop is verplicht als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
Let op: voor certificatie geldt een ander tarief.

Webshop Certificeren is verplicht wanneer u de volgende activiteiten uitvoert via uw webshop:

  • U handelt in biologische producten via het internet (detailhandel via internet (SBI 47.91.2). Én:
  • Er is sprake van handel onder uw eigen naam (u handelt onder uw eigen handelsnaam of onder uw eigen ‘private label’)
  • Daarbij maakt het niet uit of de biologische omzet over het vorige boekjaar €50.000 of lager of hoger is.
  • Het hebben van een eigen opslag die is ingeschreven in de KvK maakt onderdeel uit van het certificatieproces.

Voldoet u hieraan? Vul dan het aanmeldformulier voor Gecertificeerde Webshop in.

Voldoet u hier niet aan? Of voert u nog extra handelingen uit met biologische producten, zoals het verpakken, pakken en sorteren van producten? Het etiketteren van producten of het bereiden van biologische producten t.b.v. uw webshop, of het importeren van biologische producten van buiten de EU voor uw webshop? Dan valt uw bedrijf in de categorie “bereidingsbedrijf normaal risico”. Hiervoor vult u het aanmeldformulier Levensmiddelen in. Hiervoor gelden andere tarieven.

Certificatiechecker

Een handig hulpmiddel om erachter te komen of u uw webshop moet registreren of certificeren is de certificatiechecker voor webshops.

Doe de certificatiechecker

Opslag mogelijkheden online aangeboden biologische producten

Bij opslag van de online aangeboden biologische producten, dient u aan het volgende te denken:

  • U slaat de producten op in uw eigen bedrijf (incl. opslag aan huis, garage of schuur).
  • U maakt gebruik van een gehuurde opslaglocatie. Deze locatie moet wel als nevenvestiging op uw uittreksel van de KvK staan.
  • U maakt gebruik van een andere opslaglocatie. Dit bedrijf is zelf door Skal gecertificeerd voor de opslag van biologische producten.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle