Mobiel menu trigger

Gedragscode

Skal Biocontrole wil graag duidelijkheid verschaffen over de verwachtingen die we hebben ten aanzien van het gedrag richting onze werknemers.

Bij ons staat professioneel, integer en respectvol handelen voorop. Dat verwachten we van onze werknemers en dat verwachten we ook van onder ons toezicht staande bedrijven richting onze werknemers.

Wij tolereren geen enkele vorm van agressie en ontoelaatbaar gedrag tegen onze werknemers. Hieronder verstaan wij fysiek- en/of verbaal geweld, intimidatie en/of stalking, discriminatie, ongewenste seksuele aandacht en belemmering van inspectie. Zowel tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden of naar aanleiding hiervan buiten werktijd en ongeacht via welk communicatiemiddel de boodschap wordt geuit.

Als zich toch een incident voordoet, dan wordt deze door ons onderzocht en opgevolgd. Met als doel om maatregelen te kunnen treffen om herhaling te voorkomen. In het geval dat zich een incident voordoet met schade en/of letsel heeft dit twee consequenties. Ten eerste doen wij altijd aangifte en ten tweede worden de kosten verhaald op de dader.

Tot slot kunnen we alleen samen de betrouwbaarheid van de biologische keten waarborgen. Wij vertrouwen daarom op een prettige samenwerking met u.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle