Mobiel menu trigger

Adviesraad

De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en de directeur van Skal

Taak en samenstelling adviesraad Skal

De adviesraad wordt begeleid door een onafhankelijk voorzitter Ineke Mastenbroek. Het advies kan betrekking hebben op alle operationele taken en beleidsbeslissingen van Skal. Het bestuur beoordeelt de adviezen. Als het bestuur de adviezen overneemt dan wel gemotiveerd afwijst, dan wordt dat terug gelegd bij de leden van de adviesraad.

Vanwege de operationele kennis vanuit de praktijk - dat op een goede manier gedeeld kan worden met Skal - is het belang van de inbreng van de adviesraad groot en waardevol.
Daarnaast kan de adviesraad ook adviezen uitbrengen over de onafhankelijkheid van Skal in haar toezichtstaken.

 • De adviesraad komt gemiddeld vier keer per jaar bij een.
 • Het voedingscentrum is agenda lid van de adviesraad.

De adviesraad bestaat uit de volgende leden;

 • Carel Bouma; Carel Bouma Biologisch pootgoed BV; groothandel in zaden, pootgoed, peulvruchten, groenten, fruit en consumptieaardappelen, opslag detailhandel.
 • Harrie Janssen; Hazelbroekhoeve; rundveebedrijf en teelt van veevoedergewassen.
 • Joost van Alphen; Alpeko VOF Bio Buitengewoon; teelt van veevoedergewassen en varkenshouderij.
 • Tjitske Brouwer; Vinoblesse; groothandel in dranken.
 • Luuk Schouten; Tuinderij Eyckenstein; kas en volle grondgroenten.
 • Karst Jacob Kooistra; Tradin Organic Agriculture BV; importeur van buiten de EU en Landgoed Bleijendijk.
 • Jan Groen; Green Organics BV; importeur van buiten EU, groothandel zaden en peulvruchten, groenten fruit en aardappelen.
 • Corneel van Rijn; Boerderij Buitenverwachting; runderen en teelt van veevoedergewassen.
 • Oeble Kempenaar; High Quality Organics ; importeur buiten EU, groothandel in koffie, thee, specerijen en kruiden.
 • Gerard Hardeman; Bakkerij Gerard en Suus VOF; brood en banket.
 • Wim van Marrewijk; Tuinbouwbedrijf Frank de Koning BV; glastuinbouw.
 • Hero Havenga de Poel; Maatschap landbouwbedrijf Havenga Landgoud; akkerbouw.
 • Tim Moerman; Boomgaard Ter Linde; fruitteelt en akkerbouw.

Notulen adviesraad Skal - vastgesteld

2023

2022

2021

2020

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle