Mobile menu trigger

Adviesraad

De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en de directeur van Skal

Samenstelling adviesraad Skal

Het bestuur heeft op basis van de sollicitaties en competenties van betrokkenen sollicitanten gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende sectoren. Het gaat dan om een vertegenwoordiging tussen de primaire en secundaire productie, de handel, de winkels en de consument.

Uit de ruim 82 sollicitaties heeft het bestuur in het najaar van 2019 de volgende Skal-geregistreerden voor de adviesraad benoemd:

 • Kim Wessels; Maatschap Van der Hoog – Wessels; geitenhouderij en teelt van veevoedergewassen
 • Carel Bouma; Carel Bouma Biologisch pootgoed BV; groothandel in zaden, pootgoed, peulvruchten, groenten, fruit en consumptieaardappelen, opslag detailhandel
 • Henk Spruijt; Maatschap Bio-Logica; opfokhennen tot 07 weken en van 07 tot 18 weken, leghennen, teelt van veevoedergewassen
 • Harrie Janssen; Hazelbroekhoeve; rundveebedrijf en teelt van veevoedergewassen
 • Joost van Alphen; Alpeko VOF Bio Buitengewoon; teelt van veevoedergewassen en varkenshouderij
 • Tjitske Brouwer; Vinoblesse; groothandel in dranken
 • Luuk Schouten; Tuinderij Eyckenstein; kas en volle grondgroenten
 • Karst Jacob Kooistra; Tradin Organic Agriculture BV; importeur van buiten de EU en Landgoed Bleijendijk
 • Jan Groen; Green Organics BV; importeur van buiten EU, groothandel zaden en peulvruchten, groenten fruit en aardappelen
 • Corneel van Rijn; Boerderij Buitenverwachting; runderen en teelt van veevoedergewassen
 • Oeble Kempenaar; High Quality Organics ; importeur buiten EU, groothandel in koffie, thee, specerijen en kruiden
 • Gerard Hardeman; Bakkerij Gerard en Suus VOF; brood en banket
 • Wim van Marrewijk; Tuinbouwbedrijf Frank de Koning BV; glastuinbouw
 • Hero Havenga de Poel; Maatschap landbouwbedrijf Havenga Landgoud; akkerbouw
 • Tim Moerman; Boomgaard Ter Linde; fruitteelt en akkerbouw

In 2020 wordt de adviesraad aangevuld met twee vertegenwoordigers uit bij voorkeur biologische consumentenorganisaties.

De adviesraad heeft een technische voorzitter. Deze functie voert Ineke Mastenbroek uit. Zij heeft een uitstekende kennis van het politiek-bestuurlijke speelveld binnen de agrarische sector. Deze kennis combineert Mastenbroek met haar ervaring op het gebied van: toezicht & certificering, ondernemerschap en innovatie.

In 2019 is de adviesraad voor het eerst van start gegaan in bijzijn van de voorzitter Rob Dortland en de directeur Nicolette Klijnhout – Klijn.

Notulen adviesraad Skal - vastgesteld

2020

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle