Mobiel menu trigger

Missie

De missie van Skal is om bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse biologische sector en daarmee aan een betrouwbaar biologisch product voor de consument. Dit geeft Skal vorm door duidelijk te informeren, bedrijven te certificeren en adequaat toezicht te houden op de naleving van de biologische wetgeving.

Visie

De visie van Skal is om in de uitvoering van haar wettelijke taken te werken in verbinding met de sector vanuit de biologische waarden: gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorgzaamheid.

De vier organisatiewaarden van Skal

  • Professionaliteit
  • Onpartijdigheid
  • Integriteit
  • Effectiviteit
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle