Mobiel menu trigger

Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze online websites en applicaties/diensten. Digitale documenten, apps en websites voor iedereen toegankelijk maken, dat is waar het bij digitale toegankelijkheid om draait. In Nederland kampt 35% van de mensen met een beperking. Dit zijn ruim 6 miljoen gebruikers in Nederland! Dit zijn bijvoorbeeld doven en slechthorenden, dyslectici, blinden en slechtzienden en mensen met kleurenblindheid of een lichamelijke handicap.

Deze website is door een onafhankelijke organisatie geïnspecteerd. Daaruit is een rapport met verbeter- en aandachtspunten samengesteld. U leest hier meer over in de toegankelijkheidsverklaring en rapportage hieronder.

Digitale toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van de openbare website www.skal.nl

Hier leest u de rapportage van www.skal.nl, een handmatige toetsing door een onafhankelijke partij.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen en te borgen

We hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle voor publicatie: voor publicatie wordt alle content getoetst op toegankelijkheid;
  • Periodieke interne controle: wij voeren tussentijdse controles uit op de content;
  • Training werknemers: elke medewerkers volgt een trainingssessie over digitale toegankelijkheid om het bewustzijn en draagvlak van het belang van toegankelijkheid te borgen in de gehele organisatie.
  • Beleid: in 2024 gaan wij beleid opstellen over het omgaan met digitale toegankelijkheid en het borgen hiervan in de organisatie.
  • Plan van aanpak: deze is vastgesteld naar aanleiding van het inspectierapport en wordt uitgerold in 2024.
  • Herinspectie: in 2024 vindt deze plaats om de voortgang te toetsen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens en gebruik het contactformulier of stuur een mail naar: Contact Centrum.

Wat kunt u van ons verwachten?
  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging of reactie;
  • Binnen 3 weken is uw verzoek of vraag behandeld en indien mogelijk afgehandeld.
Klachtafhandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een e-mail sturen naar: Contact Centrum of contact opnemen: 038 – 426 81 81.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle