Mobiel menu trigger

Header apples

Over ons

Wie zijn wij?

Skal Biocontrole is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de biologische keten in Nederland. Skal certificeert bedrijven met biologische activiteiten. Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-regelgeving, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Via toezicht houden, certificeren en informeren, zetten we ons in voor een aantoonbaar betrouwbaar biologisch product voor de consument.

Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, dragen we als organisatie bij aan een betrouwbaar biologisch Europees keurmerk. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie.

Lidstaten kunnen zelf de inrichting van het controlesysteem op de biologische sector bepalen vanuit de biologische EU-regelgeving. Nederland heeft gekozen voor een eenduidige structuur: één controle-autoriteit die verantwoordelijk is voor alle wettelijke controletaken binnen de biologische productie. Dit maakt Skal een unieke organisatie.


Het doel van Skal is om bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse biologische sector en daarmee het biologische product. Dit geeft Skal vorm door bedrijven te certificeren en adequaat toezicht te houden op de naleving van de biologische wetgeving en door duidelijk te informeren.

Organisatie

Skal groeit als organisatie voortdurend. Begin 2024 telt Skal ongeveer 130 medewerkers. Lees meer over onze organisatie in het Jaarverslag 2023.

De wettelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Op de pagina Bestuur leest u meer over onze vijf bestuursleden. Het kantoor van Skal is gevestigd in Zwolle.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle