Mobile menu trigger

Over ons
Header paprikas

Toezichthouder op de biologische
keten in Nederland

image

De groei van biologisch in getallen.

Hoe ziet de ontwikkeling er uit van het aantal biologische ondernemingen sinds 2015?

image

Heeft u een klacht of een bezwaar?

Neem contact met ons op!

Skal Biocontrole is de onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische keten in Nederland. Via registratie, certificatie en controle zetten we ons in voor een aantoonbaar betrouwbare biologische sector.

Produceert, bewerkt of verhandelt uw onderneming biologische producten?

Skal Biocontrole ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken of verhandelen van uw onderneming voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Dit doet Skal in opdracht van het ministerie van LNV. Door de bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische sector. Zo draagt ze als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar Europees biologisch keurmerk.

Skal certificeert bedrijven met biologische activiteiten

Skal Biocontrole is dé instantie waar bedrijven zich biologisch kunnen laten certificeren. Voor het certificeren doorloopt een bedrijf een aantal stappen:

  • aanmelding en toelatingsonderzoek
  • registratie van de aangemelde biologische activiteit(en)
  • omschakelperiode: alleen voor land- en tuinbouwbedrijven
  • officiële certificatie. Het bedrijf ontvangt een biologisch certificaat en mag het biologisch keurmerk gaan gebruiken op producten. Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product tot stand is gekomen volgens de geldende biologische EU wet- en regelgeving.

Meer informatie of aanmelden?

Kom meer te weten over aanmelden en omschakelen en certificeren.
Ook kunt u altijd contact met ons opnemen per mail: info@skal.nl, dan wel per telefoon: 038- 426 8182.

Skal Biocontrole in beeld

In onderstaande informatieve animatie ziet en leest u samengevat over: toezicht houden op de biologische keten, certificeren en het biologische EU-keurmerk.

Zelfstandig bestuursorgaan

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Een zbo voert een overheidstaak uit en heeft een bijzondere positie binnen de Rijksoverheid. Skal valt als privaatrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo) onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie. De Europese verordening geeft lidstaten de keuze in de structuur van het controleregime. Nederland heeft gekozen voor een eenduidige structuur: één controlerende autoriteit die verantwoordelijk is voor alle wettelijke controle-taken binnen de biologische productie.

Onze medewerkers

Arno Berg

Arno Berg

Inspecteur

Edith van Lohuizen

Edith van Lohuizen

Administratief medewerker

Gerard ten Brinke

Gerard ten Brinke

Manager ICT

Hindrik Swarts

Hindrik Swarts

Specialist toezicht

Jacqueline Muis

Jacqueline Muis

Functioneel beheerder

Katinka van Roij

Katinka van Roij

Communicatie medewerker

Marc Kamphuis

Marc Kamphuis

Manager planning en controle

Mariken de Bruijn

Mariken de Bruijn

Communicatie adviseur

Martijn Herrewijnen

Martijn Herrewijnen

Administratief medewerker

Monique Wellink

Monique Wellink

Management Assistent

Nicolette Klijnhout-Klijn

Nicolette Klijnhout-Klijn

Directeur

Suzan Abbink

Suzan Abbink

Senior certificatiemedewerker

Bestuur

Dhr. A. (Adriaan) Koppens

Dhr. A. (Adriaan) Koppens

Penningmeester Skal

Dhr. K. (Krijn) Poppe

Dhr. K. (Krijn) Poppe

Bestuurslid Skal op voordracht van BioHuis

Nieuws

20 10 2020

Unaniem besloten: nieuwe bio-verordening gaat in vanaf 2022

In de Europese Raad is op 19 oktober jongstleden unaniem voor gestemd om de nieuwe bio-verordening in te laten gaan op 1 januari 2022.

Lees meer
14 10 2020

Corona update: inspecties op locatie gaan door

Dinsdag 13 oktober jl. was er een nieuwe persconferentie rondom de coronamaatregelen. In dit nieuwsbericht praten wij u bij wat nu de stand van zaken...

Lees meer
07 10 2020

Voor importeurs: papieren COI niet verplicht tot februari 2021

Voor importeurs: papieren COI niet verplicht t/m 1 februari 2021. De Europese Commissie heeft besloten het papieren COI niet verplicht te stellen, ind...

Lees meer

Blog

09 07 2020

Starten met biologische producten?

U bent een enthousiaste betrokken teler of veehouder en wil daar in meebewegen. Maar hoe start ik als biologische teler? Waar begin ik en waar moet ik aan voldoen?

Lees meer
07 07 2020

Scherp aan de wind zeilen

De ervaringen met de uitbraak van COVID-19 bewijst maar eens weer dat het een illusie is om via KPI’s, dashboards en jaarplannen volledig grip te hebben op de resultaten van een organisatie. Opeens liep geen enkel werkproces meer als voorheen.

Lees meer
20 02 2020

Communicatiemedewerker mee op inspectie?!

Onlangs mocht ik mee op inspectiebezoek met mijn collega, landbouwsinspecteur Rosan de Groot. Op haar programma stond een jaarlijkse basisinspectie bi...

Lees meer

Vacatures

15 10 2020

Team Planning zoekt een klantgerichte en analytische Planner

Na een korte inwerkperiode plan jij onze inspecteurs in om biologische landbouw- en levensmiddelenbedrijven te inspecteren.

Lees meer
15 10 2020

Team Certificatie zoekt 2 daadkrachtige en gestructureerde Certificatie-medewerkers levensmiddelen

Na een leuke en zorgvuldige inwerkperiode beoordeel jij de rapporten die zijn opgesteld door onze inspecteurs.

Lees meer
29 09 2020

Jurist Toezicht & Handhaving

Jouw belangrijkste taken als jurist betreffen het bevorderen van de kwaliteit van de handhaving van de biologische regelgeving voor de bedrijven (expl...

Lees meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle