Mobiel menu trigger

Kwaliteitsplan

Ieder bedrijf dat via het web biologische voedingsmiddelen, biologische diervoeding of biologische planten en/of bloembollen verkoopt moet zelf een kwaliteitsplan/ kwaliteitshandboek opstellen (ook als uw webshop alleen geregistreerd hoeft te worden). In het kwaliteitsplan vermeldt u alle maatregelen die garanderen dat u aan de voorschriften van de bio-verordening kunt voldoen. U mag een afzonderlijk kwaliteitsplan maken voor de biologische processen, maar u mag het ook integreren in uw bestaande kwaliteitssysteem.


Een kwaliteitsplan bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

Indien u ook opslag heeft, wordt dit aangevuld met de volgende onderdelen:

Uw bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het kwaliteitsplan. Indien u gecertificeerd dient te worden, wordt uw plan bij het toelatingsonderzoek beoordeeld door de inspecteur. Tijdens de periodieke inspecties beoordeelt de inspecteur de doeltreffendheid van de uitvoering hiervan.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle