Mobiel menu trigger

Ingangscontrole

Als ontvanger controleert u alle biologische producten op de volgende punten:

  • Datum van ontvangst
  • Naam leverancier en zijn adresgegevens
  • Is het product biologisch
  • Code/nummer van de biologische controleorganisatie
  • Traceerbare code (bijvoorbeeld THT)
  • Hoeveelheid ontvangen product
  • Of de verpakking gesloten is (als dit van toepassing is)
  • Levering komt overeen met de pakbon

Deze controle registreert u. Dit kunt u op twee manieren doen:

  • Registreer de ingangscontrole op een formulier of digitaal. Wij hebben voor u een voorbeeld gemaakt
  • Teken de pakbon af. Hierbij heeft uw bedrijf een procedure waarin minimaal de controlepunten staan beschreven

In uw administratie bewaart u de registraties van de ingangscontrole inclusief de bijbehorende CMR's.

Als tijdens de ingangscontrole blijkt dat er iets niet klopt en u aan de biologische status van het product twijfelt, brengt u Skal Biocontrole hiervan direct op de hoogte.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle