Mobiel menu trigger

Schoonmaak- en desinfectiemiddelen

(EU) 2021/1165 Bijlage IV bevat nog geen productlijsten toegelaten voor reiniging en ontsmetting, zoals bedoeld in artikel 24, lid 1, punten e), f) en g). De overgangsbepaling voor het gebruik van bijlage VII, van EG 889/2008 is verlengd van 31-12-2023 naar 31-12-2025. Wel is duidelijk dat er drie delen komen met producten voor het reinigen en ontsmetten van:

- gebouwen of installaties voor dierlijke productie (inclusief aquacultuur) (deel A),

- gebouwen of installaties voor plantaardige productie (waaronder ook opslag) (deel B),

- verwerkings- en opslagfaciliteiten (deel C).

Deel D betreft een lijst met producten uit Bijlage VII van EG889/2008 die NIET gebruikt mogen worden als biocide, maar enkel als reinigingsmiddel.

In afwachting van het opnemen van producten op bovenstaande lijsten, mogen de producten die krachtens verordening 834/2007 of krachtens nationaal recht vóór de datum van toepassing van Verordening 2018/848 voor gebruik in de biologische productie waren toegelaten, verder worden gebruikt indien zij voldoen aan de desbetreffende bepalingen van het recht van de Unie.


Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle