Mobiel menu trigger

Scheiding tussen de gangbare en biologische opslag

U slaat de biologische producten of producten in omschakeling zo op, dat:

  • identificatie van de partijen wordt gegarandeerd
  • u vermenging of verwisseling met gangbare producten vermijdt
  • u vermenging met verontreinigde producten vermijdt
  • u vermenging met producten die niet aan de voorschriften voor de biologische productie voldoen vermijdt

Hoe u opslaat is afhankelijk van de verpakking:

  • Bij verpakte producten kunt u de biologische-, producten in omschakeling en gangbare producten in een gezamenlijk magazijn opslaan. Zorg wel voor een goede scheiding, met name tussen grondstoffen die op elkaar lijken en al geopende verpakkingen
  • Bij bulkproducten zorgt u voor een schone en lege silo, loods, et cetera voordat u er biologische of producten in omschakeling in opslaat. Dit controleert u zelf. Ook registreert u deze controle
  • Naast een gescheiden opslag is een goede identificatie van biologische- en/of producten in omschakeling belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door palletlabels

Zorg ervoor de u met een adequate reiniging, opslag et cetera voldoet aan Vo(EG) 848/2018 Bijlage III

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle