Mobile menu trigger

Traceerbaarheid en massabalans voor opslagbedrijven

Biologische producten zijn altijd traceerbaar. In een procedure legt u vast hoe u de traceerbaarheid geregeld heeft, bijvoorbeeld op batch- of lotnummer, THT of ontvangstdatum. Uw verkopen zijn altijd aantoonbaar aan de inkopen gekoppeld.

Massabalans

Voor de jaarlijkse inspectie stelt u op basis van uw administratie een massabalans op voor twee door u te kiezen biologische producten. De twee massabalansen geven een overzicht over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) van de producten.

U laat daarin zien hoe fysieke en theoretische voorraad met elkaar in overeenstemming zijn. De massabalansen worden ondersteund met documenten zoals CMR, afleverbonnen, voorraadtellingen et cetera. Bij de inspectie heeft u de inslagen en uitslagen van deze producten en de leverdocumenten klaar liggen.

In beeld: traceerbaarheid en massabalans

Bekijk de film voor een voorbeeld van registreren van traceerbaarheid én van voorbereiding van massabalans.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle