Mobiel menu trigger

Soorten inspecties

Wij voeren inspecties uit om te controleren of u aan de biologische regelgeving voldoet. Een Skal-inspecteur komt ten minste één keer per jaar op uw bedrijf.

Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten. Zo dragen we zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar biologisch Europese keurmerk.

Periodieke inspectie

Tijdens deze periodieke inspectie maakt de inspecteur een rondgang over uw bedrijf. Hij beoordeelt ook uw administratie. Na deze inspectie schrijft de inspecteur een inspectierapport. Onze certificatiemedewerkers beoordelen dat inspectierapport. Zij bepalen of ze uw biologisch certificaat kunnen afgeven of verlengen. Het biologische certificaat toont aan dat uw bedrijf is bezocht en gecontroleerd door Skal, en dat u voldoet aan de biologische regelgeving voor het jaar dat het certificaat is afgegeven.

Naast de periodieke inspecties kennen wij nog de volgende inspecties:

Digitale inspectie

Een vooraf aangekondigde online inspectie, waarbij de inspecteur alle relevante normelementen en procedures beoordeelt.

Inspectie hoog risico

Een uitgebreide inspectie van één of meerdere specifieke risicovolle onderdelen binnen uw bedrijf. Deze inspectie wordt bij alle exploitanten uitgevoerd die op basis van een risicomodel in toezichtsarrangement hoog risico vallen. Skal bepaalt aan de hand van een risicomodel welke bedrijven of welke onderdelen van bedrijven risicovol zijn. De inspectie kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.

Gerichte inspectie

Inspectie op één of meerdere specifieke onderdelen van uw biologische bedrijfsvoering. De inspectie kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.

Herinspectie

Een extra inspectie die wij op uw bedrijf uitvoeren als een inspecteur geconstateerd heeft dat uw bedrijf op één of meer onderdelen nog niet aan de biologische regelgeving voldoet.

Extra inspectie op verzoek van de exploitant

Een exploitant kan een extra inspectie aanvragen voor een of meerdere specifieke onderdelen binnen de biologische bedrijfsvoering.

Kantoorinspectie

Dit is een extra inspectie die wij op kantoor uitvoeren. We vragen u om daarvoor bepaalde informatie op te sturen.

Monstername

Het verzamelen van fysieke monsters van een product, gewas of grond. Deze monsters laten wij in een laboratorium onderzoeken op aanwezigheid van middelen die niet zijn toegestaan volgens de biologische regelgeving.

U krijgt altijd bericht als wij een kantoorinspectie gaan doen. Van alle andere inspecties kunt u ook vooraf bericht krijgen, maar dat hoeft niet.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle