Mobile menu trigger

Biologisch opslagbedrijf? Zo bereidt u de Skal-inspectie voor

Verloop van de periodieke inspectie
- algemene informatie

  • Onze inspecteur stelt eerst een aantal algemene vragen over uw bedrijf.
  • Vervolgens beoordeelt de inspecteur de voor uw bedrijf van toepassing zijnde administratieve onderdelen.
  • Vanuit de bevindingen uit de administratie beoordeelt de inspecteur de andere, voor uw bedrijf relevante bedrijfsonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan traceerbaarheid, scheiding (biologisch en niet-biologisch), versiebeheer en ingangscontrole.
  • Naar gelang uw bedrijfsactiviteiten vindt er een rondgang plaats over uw bedrijf.
  • Het is altijd mogelijk dat de inspecteur steekproeven neemt op bepaalde administratieonderdelen.
  • De inspecteur schrijft tijdens het bezoek het inspectierapport en bespreekt dit met u als afronding van de inspectie.

Bereid de inspectie goed voor. Als uw administratie niet voldoende inzichtelijk is, dan wordt de inspectie afgebroken.

Voorbereiden periodieke inspectie
- specifiek sector Opslag

Massabalans voorbereiden

U bereidt vóór de inspectie twee massabalansen voor van biologische producten die u zelf uitkiest. Ga er hierbij van uit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches.

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans!

De massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle inslagen en uitslagen van dit product. Klik hier voor een voorbeeld. U moet van de inslagen en uitslagen van deze producten ook leverdocumenten kunnen tonen.

Daarnaast bereidt u voor en toont u de volgende documenten aan de inspecteur:

Indien u optreedt als eerst geadresseerde zorgt u ook voor een overzicht van alle ontvangsten afkomstig van buiten de EU en een kopie van de door u afgetekende Certificaten voor Invoer (CVI’s).

Afbreken inspectie

Het is van belang dat u de inspectie goed voorbereidt. Als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, is de inspecteur genoodzaakt de inspectie af te breken. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bovendien moet er dan een nieuwe inspectie worden gepland, die ook voor uw rekening komt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle