Mobiel menu trigger

Bedrijfsbeschrijving

Het beoordelen van een bedrijfsbeschrijving is één van de onderdelen die aan bod komt tijdens een periodieke inspectie.

De bedrijfsbeschrijving omvat de volgende vier onderdelen, voor zover van toepassing op uw bedrijf.

1. Bedrijfsstructuur

 • Naam, adres- en woonplaats (NAW)-gegevens, Juridische entiteit, KvK-nummer(s) en locaties;
 • Hoe is het bedrijf opgebouwd? Hoe is de verhouding ten aanzien van de hoofdvestiging, nevenvestiging(-en), zusterbedrijf (-ven), dochteronderneming(-en).
  -> Dit visueel vormgeven in een organogram;
 • Juridisch eigenaarschap van de biologische producten.

2. Bedrijfsactiviteiten (aan biologische en gangbare producten)

 • Activiteiten van het bedrijf (handel, import, opslag, eerst-geadresseerde bereiding/verwerking);
 • Zijn de activiteiten in eigen beheer, dienstverlenend of uitbesteed?
 • Op welke locaties en in welke ruimten vinden de activiteiten plaats?
 • Overzichten opdrachtgevers dienstverlening (indien binnen Nederland met Skal-nummer)

3. Bedrijfsplattegrond

 • Plattegrond waarop de verschillende bedrijfsonderdelen, gebouwen en of ruimten staan;
 • Voorzien van waar de verschillende activiteiten worden uitgevoerd;
 • In relatie tot activiteiten met biologische en gangbare producten.

4. Biologische producten

 • Beschrijving van uw biologische producten of assortiment.

Versiebeheer

Versiebeheer is het bijhouden van veranderingen in documenten. Hierdoor maakt een bedrijf inzichtelijk dat er wijzigingen zijn aangebracht. Elk document dat is bijgesteld op de inhoud, krijgt een nieuw eigen kenmerk of nummer. Dit kan een versienummer en/of datum zijn. Bijvoorbeeld: Risicoanalyse v_2 en/of 1-1-2023. Tijdens de inspectie controleert de inspecteur de administratie op het toepassen van versiebeheer.

Twijfel aan biologische status

Tijdens een inspectie beoordeelt Skal ook of in de bedrijfsbeschrijving of risicobeheersplan is opgenomen dat het bedrijf Skal informeert wanneer het bedrijf het vermoeden heeft dat een binnen het bedrijf geproduceerd, bereid, ingevoerd of van een andere exploitant ontvangen biologisch product niet voldoet aan de wetgeving.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle