Mobile menu trigger

U moet als ontvanger alle biologische producten/grondstoffen controleren. U controleert de volgende punten:

  1. datum ontvangst
  2. naam leverancier en zijn adresgegevens
  3. code/nummer van de controleorganisatie leverancier (de fysieke leverancier van het product)
  4. biologische status
  5. traceerbare code (bijvoorbeeld t.h.t)
  6. hoeveelheid ontvangen product
  7. of de verpakking gesloten is (als dit van toepassing is)
  8. u registreert uw ingangscontrole op een formulier ingangscontrole of digitaal
  9. of u tekent de pakbon af. Als u de pakbon aftekent, moet u een procedure hebben, waarin u minimaal deze controlepunten heeft beschreven

In uw administratie moet u de registraties van de ingangscontrole inclusief de bijbehorende CMR's en facturen bewaren.

Als tijdens de ingangscontrole blijkt dat er iets niet klopt en u twijfelt aan de biologische status van het product, neemt u contact op met uw leverancier. Indien de twijfel niet is weggenomen moet u Skal op de hoogte brengen.

Formulier registratie ingangscontrole

Datum

Leverancier *
Naam, adres en vestigingsplaats

Leverancier *
Nummer controle-organisatie

Product
Productnaam

Product
Bio-verwijzing

Product
Traceerbare code of datum laatste handeling

Product
Hoeveelheid

Product
Verpakking gesloten?

Begeleidend document
Komen de gegevens van de levering overeen met document?

Paraaf

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle