Mobiel menu trigger

Verwerkt u biologische producten? Zo bereidt u de Skal-inspectie voor!

Verloop van de periodieke inspectie
- algemene informatie

 • Onze inspecteur stelt eerst een aantal algemene vragen over uw bedrijf.
 • Vervolgens beoordeelt de inspecteur de voor uw bedrijf van toepassing zijnde administratieve onderdelen.
 • Vanuit de bevindingen uit de administratie beoordeelt de inspecteur de andere, voor uw bedrijf relevante bedrijfsonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan traceerbaarheid, scheiding (biologisch en niet-biologisch), versiebeheer en ingangscontrole.
 • Naar gelang uw bedrijfsactiviteiten vindt er een rondgang plaats over uw bedrijf.
 • Het is altijd mogelijk dat de inspecteur steekproeven neemt op bepaalde administratieonderdelen.
 • De inspecteur schrijft tijdens het bezoek het inspectierapport en bespreekt dit met u als afronding van de inspectie.

Bereid de inspectie goed voor. Als uw administratie niet voldoende inzichtelijk is, dan wordt de inspectie afgebroken.

Voorbereiden periodieke inspectie
- sector Verwerken/Vervaardigen

Massabalans voorbereiden

U bereidt vóór de inspectie twee massabalansen voor. Deze massabalansen gaan over een grondstof die vervolgens doorloopt in een massabalans van een eindproduct dat van die grondstof is gemaakt.

Indien van toepassing wordt er van grondstof en eindproduct een begin- en eindvoorraad vermeld binnen dezelfde periode. Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches. Klik hier voor een voorbeeld.

-->Let op: een traceerbaarheidstest is niet hetzelfde als massabalans!

Massabalans Grondstof
 • Een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn.
 • Een overzicht waarin de ontvangsten van deze grondstof vermeld staan.
 • Een overzicht waarin vermeld staat in welke producties deze grondstof is verwerkt.
Massabalans Eindproduct
 • Een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn.
 • Een overzicht waarin de ontvangsten uit producties vermeld staan.
 • Een overzicht van de verkopen/afvoeren over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal).

De inspecteur beoordeelt tijdens de inspectie een paar van deze overzichten. Er worden ook steekproeven genomen op de genoemde administratie onderdelen.

Daarnaast bereidt u voor en toont u de volgende documenten aan de inspecteur:

Afbreken inspectie

Het is van belang dat u de inspectie goed voorbereidt. Als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, is de inspecteur genoodzaakt de inspectie af te breken. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bovendien moet er dan een nieuwe inspectie worden gepland, die ook voor uw rekening komt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle