Mobile menu trigger

Voorbereiding inspectie voor bedrijven die biologische producten vervaardigen

Onze inspecteur voert binnenkort een inspectie bij u uit. U dient hiervoor twee massabalansen voor te bereiden. De massabalansen moeten gaan over een grondstof die doorloopt in een massabalans van een eindproduct dat van die grondstof is gemaakt. Indien van toepassing wordt er van grondstof en eindproduct een begin- en eindvoorraad vermeld binnen dezelfde periode. Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches. Klik hier voor een voorbeeld.

Let op: een traceerbaarheidstest is niet hetzelfde als massabalans!

Massabalans Grondstof:

  • Een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn.
  • Een overzicht waarin de ontvangsten van deze grondstof vermeld staan.
  • Een overzicht waarin vermeld staat in welke producties deze grondstof is verwerkt.

Massabalans Eindproduct:

  • een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn.
  • een overzicht waarin de ontvangsten uit producties vermeld staan.
  • een overzicht van de verkopen/afvoeren over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal).

De inspecteur beoordeelt tijdens de inspectie een paar van deze overzichten. Er worden ook steekproeven genomen op de genoemde administratie onderdelen.

Bereidt u de inspectie goed voor. Als uw administratie niet voldoende inzichtelijk is, dan wordt de inspectie afgebroken.

Daarnaast moet u de volgende documenten kunnen tonen:

Afbreken inspectie

Het is van belang dat u de inspectie goed voorbereidt. Als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, is de inspecteur genoodzaakt de inspectie af te breken. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bovendien moet er dan een nieuwe inspectie worden gepland, die ook voor uw rekening komt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle