Mobiel menu trigger

Aroma's

Aroma’s en de biologische verordening (EU) 2018/848

De biologische Verordening (EU) 2018/848 (dd.14 juni 2018) biedt twee opties voor het gebruik van aroma's in biologische voedingsmiddelen. Het gaat dan om aroma’s geschikt voor gebruik in biologische producten én om biologische aroma's.

Biologische voedingsmiddelen en aroma

Wat, hoeveel en hoe berekent u het aroma dat toegepast mag worden in biologische voedingsmiddelen?

  • De biologische Verordening (EU) 2018/848 (dd.14 juni 2018) biedt twee opties voor het gebruik van aroma's in biologische voedingsmiddelen. Het gaat dan om aroma’s geschikt voor gebruik in biologische producten én om biologische aroma's.
  • Bij de verwerking van biologische voedingsproducten mogen alleen aroma’s worden gebruikt die zijn geëtiketteerd overeenkomstig: ‘Aromaverordening’ 1334/2008, artikel 16, lid 4, (natuurlijke aroma's).
    Dit betekent: aroma's geëtiketteerd volgens artikel 16 lid 5 en 6 mogen niet gebruikt worden. Dit is een grote wijziging ten opzichte van Verordening 834/2007.
  • Aroma's in biologische voedingsmiddelen zijn landbouwingrediënten en komen hierdoor in zijn geheel in aanmerking voor de ‘maximaal 5%-regel’ die gelden voor biologische eindproducten. Dat wil zeggen: maximaal 5% van de landbouwingrediënten gangbaar mogen zijn, én dan alleen van die grondstoffen of toevoegingsmiddelen die zijn toegestaan.
  • Aroma's zijn gekenmerkt als: verwerkt voedingsmiddel. Dit betekent dat de ‘maximaal 5%-regel’, óók van toepassing is op de productie van biologische aroma's.

Uitgebreide uitleg over aroma’s berekenen

Skal heeft een document samengesteld over aroma’s. Dit document geeft uitleg over de biologische EU-verordening in relatie tot aroma’s in biologische voedingsmiddelen. Ook staat in de uitleg de aanvullende verduidelijking van de EU-commissie, de zogenaamde ‘interpretatiebrief’.
Mochten er aanvullende verordeningen komen vanuit de EU-Commissie, dan vinden er wijzigingen plaats in de verduidelijking.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle