Mobiel menu trigger

Ontheffing

Ontheffing niet-biologisch ingrediënt

De biologische verordening staat, in uitzonderlijke gevallen, het gebruik van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong toe zonder dat de biologische aanduiding hierdoor in gevaar komt.

  • In bijlage V deel A1 (aangeduid met *) en deel B van verordening (EU) 2021/1165 staan de niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong opgenomen die bij de vervaardiging van verwerkte biologische levensmiddelen mogen worden gebruikt.
  • Voor agrarische ingrediënten die hier niet in staan geldt dat deze biologisch moeten zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan voor deze ingrediënten een ontheffing worden aangevraagd op grond van artikel 25 van verordening (EU) 2018/848.
  • Een ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 6 maanden, en kan maximaal 2x worden verlengd. De ontheffing kan worden ingetrokken wanneer blijkt dat het betrokken ingrediënt beschikbaar is in de EU.

Voorwaarden voor een ontheffing:

  • Het ingrediënt is van agrarische oorsprong en staat niet vermeld in bijlage V deel A1 of deel B van verordening (EU) 2021/1165.
  • Het ingrediënt is in de Europese Unie niet in voldoende hoeveelheden beschikbaar via biologische productie of import uit derde landen.
  • Er is geen vervangend ingrediënt beschikbaar in biologische vorm.
  • Het totale aandeel niet-biologische ingrediënten bedraagt minder dan 5% van de agrarische ingrediënten in het eindproduct.

Kunt u aantonen dat het ingrediënt voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u een ontheffing aanvragen via Mijn.Skal.nl

Aan het beoordelen van een ontheffing zijn kosten verbonden. Deze kunt u vinden in onze tarieven.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle