Mobiel menu trigger

Zaaizaden en teeltmateriaal

Pas ná goedkeuring van zaaizaden en teeltmateriaal mag u het op de markt brengen. Na goedkeuring komt de naam van het product op de bijlage van uw bio-certificaat te staan.

  • Onbehandeld zaaizaad: Bestaat alleen uit zaaizaad zonder toevoegingen of gebruik van technische hulpstoffen.
  • Behandeld zaaizaad: Bestaat uit zaaizaad. Is behandeld met een stof toegelaten volgens de inputlijst.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle