Mobiel menu trigger

Productregistratie

Wanneer moet een biologisch product geregistreerd worden bij Skal?

 • Wanneer u biologische producten importeert uit landen van buiten de Europese Unie
 • Wanneer uw eigen bedrijfs-/handels- en/of merknaam op de verpakking vermeld wordt
 • Wanneer u produceert voor een buitenlands bedrijf dat géén registratie/certificering voor het betreffende product en/of receptuur heeft
 • Wanneer het product voor minimaal 50% uit agrarische ingrediënten bestaat

U kunt nieuwe producten aanvragen, bestaande producten wijzigen en verwijderen en bestaande recepturen dupliceren via het klantengebied Mijn.Skal.nl.
Pas ná goedkeuring van het product mag u het product als biologisch vervaardigen/ op de markt brengen. Na goedkeuring komt de naam van het product op de bijlage van uw bio-certificaat te staan.

Welk soort biologische producten worden geregistreerd?

Welke type productregistraties zijn er?

Food​:

Diervoeder:

 • Diervoeder afkomstig van de biologische landbouw​: enkelvoudig of samengesteld
 • Diervoeder dat in de biologische landbouw kan worden gebruikt​

Verzamelspecificatie: per (product)groep

Het is mogelijk om een productspecificatie per (product)groep aan te vragen. U verdeelt de producten in groepen en vraagt de productregistratie via deze benaming aan als groep. Alle gebruikte ingrediënten worden afzonderlijk opgegeven met de bijbehorende ingrediënt kwalificatie. Het kan zijn dat u meerdere eindproducten maakt uit de opgegeven ingrediënten. Bent u receptuureigenaar, dan blijkt de samenstelling uit uw werkrecepturen. Een voorbeeld van een productgroep is "gesneden groenten", u geeft dan alle mogelijke groente gebruikt in de diverse recepturen op.

De berekening van het biologisch aandeel bij een samengesteld product

In de berekening voor levensmiddelen worden meegenomen:  

 • Biologische en niet-biologische agrarische ingrediënten (incl. in omschakelingproducten)  
 • Additieven aangemerkt met een asterisk (*) in verordening 2020/1165, Bijlage V.  
 • Biologische of niet-biologische gist of gistextract  

In de berekening wordt niet meegenomen:

 • Water  
 • Zout  
 • Technische hulpstoffen  
 • Additieven niet aangemerkt met een asterisk in verordening 2020/1165, Bijlage V.  
 • Producten en stoffen die in de wijnsector mogen worden gebruikt  

Formule:  

  Totaal bio  
________________________________ x 100% = % biologisch aandeel product  

  Totaal bio + totaal niet bio  

Is het percentage >95%, dan is er sprake van een biologisch product.

Is het percentage <95%, dan is er sprake van een gangbaar product bereid met biologische ingrediënten.

Bij diervoeders wordt het biologisch aandeel berekend op basis van de totale droge stof in het product.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle