Mobile menu trigger

Productregistratie

Wanneer moet een biologisch product geregistreerd worden bij Skal?

 • Wanneer u biologische producten importeert uit landen van buiten de Europese Unie
 • Wanneer uw eigen bedrijfs-/handels- en/of merknaam op de verpakking vermeld wordt
 • Wanneer u produceert voor een buitenlands bedrijf dat géén registratie/certificering voor het betreffende product en/of receptuur heeft
 • Wanneer het product voor minimaal 50% uit agrarische ingrediënten bestaat

U kunt nieuwe producten aanvragen, bestaande producten wijzigen en verwijderen en bestaande recepturen dupliceren via het klantengebied Mijn.Skal.nl.
Pas ná goedkeuring van het product mag u het product als biologisch vervaardigen/ op de markt brengen. Na goedkeuring komt de naam van het product op de bijlage van uw bio-certificaat te staan.

Welk soort biologische producten worden geregistreerd?

Welke type productregistraties zijn er?

Food​:

Diervoeder:

 • Diervoeder afkomstig van de biologische landbouw​: enkelvoudig of samengesteld
 • Diervoeder dat in de biologische landbouw kan worden gebruikt​

Verzamelspecificatie: per (product)groep

Het is mogelijk om een productspecificatie per (product)groep aan te vragen. U verdeelt de producten in groepen en vraagt de productregistratie via deze benaming aan als groep. Alle gebruikte ingrediënten worden afzonderlijk opgegeven met de bijbehorende ingrediënt kwalificatie. Het kan zijn dat u meerdere eindproducten maakt uit de opgegeven ingrediënten. Bent u receptuureigenaar, dan blijkt de samenstelling uit uw werkrecepturen. Een voorbeeld van een productgroep is "gesneden groenten", u geeft dan alle mogelijke groente gebruikt in de diverse recepturen op.

De berekening van het biologisch aandeel bij een samengesteld product

In de berekening worden meegenomen:  

 • Biologische en niet-biologische agrarische ingrediënten (incl. in omschakelingproducten)  
 • Additieven aangemerkt met een asterisk (*) in verordening 2020/1165, Bijlage V.  
 • Biologische of niet-biologische gist of gistextract  

In de berekening wordt niet meegenomen:

 • Water  
 • Zout  
 • Technische hulpstoffen  
 • Additieven niet aangemerkt met een asterisk in verordening 2020/1165, Bijlage V.  
 • Producten en stoffen die in de wijnsector mogen worden gebruikt  

Formule:  

  Totaal bio  
________________________________ x 100% = % biologisch aandeel product  

  Totaal bio + totaal niet bio  

Is het percentage >95%, dan is er sprake van een biologisch product.

Is het percentage <95%, dan is er sprake van een gangbaar product bereid met biologische ingrediënten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle