Mobile menu trigger

Biologisch product

Een biologisch product kan enkelvoudig zijn of samengesteld:

Enkelvoudig product

Een enkelvoudig product bestaat uit één enkel ingrediënt zonder verdere toevoegingen (additieven) en/of (technische) hulpstoffen. Dit product/ingrediënt moet volledig voldoen aan de biologische verordening.
Koopt u het product aan? Een bio-certificaat van de leverancier met verwijzing naar de Europese verordening waar dit product op vermeld staat, is de bewijslast

Samengestelde producten

Samengestelde producten bestaan uit meerdere ingrediënten met of zonder (toegestane) additieven en/of technische hulpstoffen.

Er is een positieve lijst opgesteld voor toegestane additieven en technische hulpstoffen. Deze staat als tabel weergegeven in bijlage VIII van verordening 889/2008. In de tabel wordt per toegelaten stof weergegeven of deze gebruikt mag worden binnen de productie van levensmiddelen van plantaardige dan wel dierlijke oorsprong. In de laatste kolom worden eventuele bijzondere voorwaarden weergegeven.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle