Mobiel menu trigger

Traceerbaarheid

Uw producten zijn altijd traceerbaar. U kunt de traceerbaarheid regelen, bijvoorbeeld via traceerbaarheidstests op batch- of lotnummer, THT of leverdatum.

Belangrijk bij tracering is, dat u van elke grondstof precies weet, wanneer, in welke hoeveelheid en in welke producten deze is gebruikt.

U kunt uw eigen werkproces ontwikkelen, hieronder staat een voorbeeld waar u gebruik van kunt maken. Uw verkopen moeten aantoonbaar aan de inkopen gekoppeld kunnen worden.

Registratie traceerbaarheid

Productiedatum

VOOR AANVANG van de biologische productie alle materialen SCHOON

PRODUCT

RECEPTUUR grondstoffen

RECEPTUUR hoeveelheid

LOT/BATCH code
GRONDSTOF

P R O D U C T I E AANTAL/GEWICHT
eindproduct

LOT/BATCH
code of T.H.T
EINDPRODUCT

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle