Mobiel menu trigger

Bedrijfsbeschrijving

Het beoordelen van een bedrijfsbeschrijving is één van de onderdelen die aan bod komt tijdens een periodieke inspectie.

De bedrijfsbeschrijving omvat de volgende vier onderdelen, voor zover van toepassing op uw bedrijf.

  1. Bedrijfsstructuur;
  2. Bedrijfsactiviteiten (aan biologische en gangbare producten);
  3. Bedrijfsplattegrond;
  4. Biologische producten.

Een uitgebreide toelichting wat de vier verplichte onderdelen precies omvatten leest u hier verder.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle