Mobiel menu trigger

Hulpstoffen

Technische hulpstoffen

Technische hulpstoffen zijn toevoegingen aan het product die gedurende het productieproces verdwijnen. U hoeft de technische hulpstoffen niet te vermelden als ingrediënt op het etiket. Voor biologische producten zijn enkele technische hulpstoffen toegestaan. Deze zijn opgenomen in punt 2.2 van Bijlage II Deel 4 van verordening (EU) 2018/848 en Bijlage V, Deel A2 en deel C van verordening (EU) 2021/1165. Voor sommige hulpstoffen zijn bijzondere voorwaarden opgenomen. U mag de producten alleen gebruiken onder deze voorwaarden.
Preparaten op basis van micro-organismen en enzymen die gewoonlijk gebruikt worden bij de vervaarding van verwerkte levensmiddelen.

Genetisch gemodificeerde producten

Het gebruik van genetische gemodificeerde organismen (GGO’s) is niet toegestaan in biologische producten. Als u niet-biologische ingrediënten gebruikt, moet u bewijzen dat deze zijn geproduceerd zonder het gebruik van GGO’s. U moet een GGO-vrij verklaring bij uw leverancier aanvragen en deze in uw administratie bewaren. Een GGO-vrij verklaring mag maximaal drie jaar oud zijn.

Bekijk een voorbeeld van een GGO-vrij verklaring

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle