Mobile menu trigger

Export van bio-zuivel naar de USA: USDA-NOP

Voor de export van biologische zuivel/ producten met zuivel aan Amerika moet u aantonen dat de zuivel antibioticavrij is. Dit geldt ook voor producten die dierlijk zijn of dierlijke ingrediënten bevatten. Dit kan door bij ons een antibioticavrij-certificering voor USDA (United States Department of Agriculture) aan te vragen. Hier leest u wat u hiervoor moet doen:

U moet ofwel een apart werkplan maken of de antibioticavrije productie of zuivelverwerking opnemen in uw huidige kwaliteitsplan voor biologische zuivelproductie. Voor beide opties geldt dat er beschreven moet worden hoe de scheiding en de herkenbaarheid van de antibioticavrije biologische zuivelproductie is vastgelegd.

Dit zijn de verplichte onderdelen van het werkplan:

  • Er mag uitsluitend gewerkt worden met antibioticavrije dierlijke producten (zoals zuivel, vlees, eieren) in antibioticavrije zuivelproducten. Het geldige bewijs dat uw toeleverancier antibioticavrij produceert moet u toonbaar hebben.
  • Procedure scheiding en registratie traceerbaarheid: in de procedures moet de scheiding en herkenbaarheid van de antibioticavrije biologische zuivelproductie terug te vinden zijn.
  • Extra aandachtspunten zijn de herkenbaarheid, afzonderlijke verwerking en de uitsluiting van vermenging van biologische productie met antibioticavrije biologische zuivelproductie.
  • De specifieke eigenschappen van de productiemethode: Artikel 63(1) (d) van Verordening Nr. 889/2008.

Stuur het werkplan naar bereiding@skal.nl met een verzoek om een beoordeling. De kosten voor de beoordeling vindt u in ons Tarievenblad. De beoordelingskosten moet u ook betalen als het plan niet kan worden goedgekeurd. U krijgt bericht van ons na de beoordeling. Na een goedkeuring van het werkplan volgt een inspectie op antibioticavrije biologische zuivelproductie. Er zijn kosten verbonden aan deze extra inspectie. We plannen een afspraak met u voor de inspectie.

Is uw werkplan niet goedgekeurd dan krijgt u geen verklaring voor antibioticavrije biologische zuivelproductie. U kunt de stappen voor een aanvraag opnieuw doorlopen.

Let op: bij aanvragen voor productregistratie moet u in de productnaam USDA vermelden. Zo wordt duidelijk op uw bio-certificaat welke zuivelproducten voldoen voor de export aan de Verenigde Staten.

De goedkeuring voor antibioticavrij produceren en de productregistratie komen op uw certificaat te staan. U kunt vervolgens de producten exporteren naar Amerika. U kunt inloggen via onze website om een transactiecertificaat voor export naar Amerika aan te vragen. Op het transactiecertificaat voor export staat een antibioticavrij-verklaring.

De EU richtlijn voor antibioticavrije export van zuivel naar de VS vindt u hier.
Engelstalige instructie voor USA-transactiecertificaat vindt u hier.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle