Mobiel menu trigger

Massabalans voor bedrijven die biologische producten vervaardigen

Wanneer u biologische producten vervaardigt, maakt u één massabalans over een grondstof en één over het geproduceerde eindproduct van deze grondstof. Beide massabalansen moeten betrekking hebben op dezelfde periode (bijvoorbeeld een maand of een kwartaal). Let er bij de keuze van grondstof en/of eindproduct op dat deze producten representatief zijn voor de scope van uw bedrijf. De verwerkte hoeveelheden grondstof moeten aan de hand van productiegegevens en werkreceptuur verklaard worden in de hoeveelheden geproduceerd, verkocht/afgevoerd en eindvoorraad van het eindproduct.

Levert u eindproducten direct uit, dan maakt u twee massabalansen over een grondstof.

Hieronder vindt u een schematische weergave van een massabalans en een overzicht van de begeleidende documenten die u moet kunnen overleggen tijdens de inspectie.

Voorbereiding massabalans vervaardigen

Datum:

Periode:

Begindatum: 

Einddatum:

Productomschrijving van grondstof/product

Artikelnummer of interne code:

A Beginvoorraad basisgrondstoffen/ ingrediënten + datum

B Ontvangen basisgrondstoffen/ ingrediënten hoeveelheden

C Verkocht/ gebruikt in productieproces (- reststromen)

D Getelde eindvoorraad basisgrondstof/ ingrediënt + datum

Resultaat = A+B-C = D

Begeleidende documenten *

Document

Ruimte voor opmerkingen bij documenten en documentnummers

Voorraadmutaties

Factuurnummers van aan- en verkoop

Vrachtdocumenten van aan- en afvoer

Productieformulieren

  • Productspecificaties/ werkreceptuur
  • Traceerbaarheid
  • Scheiding gangbaar en bio
  • Productiegegevens

Etiketten

Certificaten van leveranciers van producten/ grondstof en diensten (bv opslag)

*Voor zover van toepassing op uw bedrijf

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle