Mobile menu trigger

Massabalans voor bedrijven die biologische producten vervaardigen

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans!

Wanneer u met grondstoffen werkt, maak dan één massabalans over een grondstof en één over het geproduceerde eindproduct van deze grondstof. Let er bij de keuze van grondstof en/of eindproduct op dat deze producten representatief zijn voor de scope van uw bedrijf. De verwerkte hoeveelheden grondstof moeten aan de hand van productiegegevens en werkreceptuur verklaart worden in de hoeveelheden geproduceerd, verkocht/afgevoerd en eindvoorraad van het eindproduct.
Levert u eindproducten direct uit, dan graag twee massabalansen over de grondstof. Beide massabalansen moeten betrekking hebben op dezelfde periode (week, maand, kwartaal). Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches. Klik hier voor een voorbeeld.

Massabalans Grondstof:

  • een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn
  • een overzicht waarin de ontvangsten van deze grondstof vermeld staat
  • een overzicht waarin vermeld staat in welke producties deze grondstof is verwerkt

    In de massabalans moet de volgende berekening uitvoeren: getelde beginvoorraad grondstof + ontvangen grondstof - gebruikt in productieproces (- reststromen) ≥ getelde eindvoorraad ingrediënt. U moet de massabalans kunnen onderbouwen met documenten, bijvoorbeeld aankoopfacturen, productiestaten, voorraadtellingen, afleverbonnen, verkoopfacturen, etc.

Massabalans Eindproduct:

  • een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn
  • een overzicht waarin de ontvangsten uit producties vermeld staan
  • een overzicht van de verkopen/afvoeren over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal

De inspecteur zal tijdens de inspectie een paar van deze overzichten beoordelen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle