Mobile menu trigger

Types inspectie

Om te controleren of u aan de biologische regelgeving voldoet, brengt een Skal-inspecteur minimaal één keer per jaar een bezoek aan uw bedrijf. Tijdens de jaarlijkse inspectie maakt hij een rondgang over uw bedrijf en beoordeelt hij uw administratie. Op basis hiervan stelt hij een inspectierapport op. Onze certificatiemedewerkers beoordelen of zij op basis van het inspectierapport uw bio-certificaat kunnen afgeven/verlengen. Uw bio-certificaat staat garant voor een betrouwbaar geproduceerd biologische product. Er is een inspectiecyclus van drie jaar: 2 jaar ondergaat een bedrijf een jaarlijkse inspectie. In het derde jaar vindt er een hercertificering plaats.

Naast de jaarlijkse inspectie voeren wij extra inspecties uit zoals:

  • Herinspecties: als tijdens de jaarlijkse inspectie blijkt dat uw bedrijf op één of meerdere onderdelen niet aan de biologische regelgeving voldoet, kunnen wij besluiten een extra inspectie uit te voeren.
  • Monsternames: bij twijfel over de bio-status van een product kan Skal Biocontrole bijvoorbeeld via monsters analyseren of er residuen van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen of antibiotica in het product aanwezig zijn..
  • Gerichte inspecties: de inspecteur controleert gericht één of enkele aspecten. Dit kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.
  • Keteninspecties: de inspecteur controleert verschillende bedrijven van een bepaalde keten.
  • Hercertificering: eens in de drie jaar wordt elk geregistreerd bedrijf onderworpen aan een uitgebreide inspectie.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle