Mobiel menu trigger

Biologische inputlijst

De Skal inputlijst is een publieke lijst van commerciële middelen die niet-biologisch zijn, maar wel gebruikt mogen worden in de biologische productie. De biologische inputlijst voor Nederland is beschikbaar voor de categorieën: - meststoffen en bodemverbeteraars - gewasbeschermingsmiddelen - voedermiddelen

Voor gebruik van de middelen op de Skal inputlijst gelden de in Nederland van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften. Basisstoffen mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden als vastgelegd door de Europese Commissie. Voor details, zie de Toelatingendatabank van het Ctgb.

Inputs voor landbouw
Als het gaat om inputs voor de biologische landbouw geldt, dat het gebruik van inputs alleen is toegestaan wanneer andere teeltmaatregelen onvoldoende blijken. Skal maakt voor de evaluatie van inputs gebruik van de diensten van FiBL. Leveranciers kunnen hun producten ter beoordeling indienen bij FiBL.

FAQ
Meer weten over de inputlijst? Bekijk dan de FAQ voor exploitanten en leveranciers

Handleiding
Wilt u weten hoe het raadplegen van de Skal Inputlijst werkt? Bekijk dan deze korte handleiding

Check hieronder of een product op de inputlijst staat:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in biologische teelten: Bij gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen in biologische teelten zijn de gebruiksvoorwaarden van het Ctgb van toepassing. Basisstoffen mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden als vastgelegd door de Europese Commissie. Voor details, zie de Toelatingendatabank van het Ctgb.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle