Mobile menu trigger

Biologische inputlijst 2022

De Skal inputlijst is een publieke lijst van commerciële middelen die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. De lijst beperkt zich tot meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermingsmiddelen en gerelateerde producten, kortweg “inputs”. Het gebruik van inputs is toegestaan wanneer andere teeltmaatregelen onvoldoende blijken. Voor gebruik van de middelen op de Skal inputlijst gelden de in Nederland van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften. Laatste update: 15-11-2021.

Diervoeders

In de zomer van 2022 vindt er een uitbreiding plaats van de lijst met een categorie voor diervoeders. Vanaf februari 2022 kunnen leveranciers hun producten indienen bij FiBL ter beoordeling. De gebruikers kunnen vanaf de zomer in de lijst gaan zoeken of het product er ook tussen staat. Op de lijst komen producten die toegestaan zijn om in de biologische landbouw te gebruiken maar niet-biologisch zijn.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in biologische teelten: Bij gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen in biologische teelten zijn de gebruiksvoorwaarden van het Ctgb van toepassing. Basisstoffen mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden als vastgelegd door de Europese Commissie. Voor details, zie de Toelatingendatabank van het Ctgb.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle