Mobile menu trigger

Winkelketens worden gecertificeerd via een toelatingsonderzoek op het hoofdkantoor. Wanneer op het hoofdkantoor alle procedures goed zijn ingericht om de bio-status van producten te borgen in de hele winkelketen, ontvangen de onderliggende distributiecentra en filialen een bio-certificaat.
Natuurlijk controleert Skal of de distributiecentra in de praktijk werken volgens de procedures die zijn vastgesteld op het hoofdkantoor. Dit gebeurt via jaarlijkse inspecties bij de distributiecentra die onder het bio-certificaat van het hoofdkantoor vallen.

Wat beoordeelt de inspecteur tijdens de inspectie bij een distributiecentrum?

De inspecteur maakt een rondgang in het distributiecentrum. Tijdens de rondgang toont u de biologische producten die in opslag zijn in uw DC. De inspecteur neemt een steekproef uit de aanwezige biologische producten en controleert van deze biologische producten of de voorraad in administratie en fysiek in de opslag overeenkomen.

De inspecteur beoordeelt:

  • Versiebeheer: Deze controle omvat het beheren van uw bedrijfsdocumenten die procedures en werkinstructies beschrijven. Deze procedures en werkinstructies gaan over de biologische activiteiten. Een overkoepelende procedure kan ook één versiekenmerk krijgen. Een kenmerk kan een datum zijn of een versiekenmerk.
  • Aantallen in voorraad: controle of fysieke voorraad overeen komt met voorraad in administratie.
  • Massabalans: een overzicht waarin over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle ontvangsten en afvoeren van dit product. U bereidt vóór de inspectie twee massabalansen voor van biologische producten die u zelf uitkiest. Ga er hierbij van uit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches.
  • Opslaglocatie in magazijn: is de scheiding in opslag tussen gangbare en biologische producten (bv. AGF) voldoende geborgd?
  • Traceerbaarheid (op partijniveau): zijn de verzonden producten op partijniveau te koppelen aan de ontvangst daarvan?
  • Juiste bio-aanduidingen in computersysteem
  • Bio-aanduidingen op de omdoos
  • Bio-aanduidingen op de consumentenverpakking
  • Ingangscontrole: van de producten uit de steekproef controleert de inspecteur of de ingangscontrole goed is uitgevoerd. De inspecteur bekijkt de leverdocumenten van ontvangst, de uitgevoerde ingangscontrole en beoordeelt de bio-certificatie van de verzender.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle