Mobiel menu trigger

Start tweede inspectie bij hoog risico bedrijven

image

Skal voert momenteel inspecties uit bij bedrijven die dit jaar ingedeeld zijn in toezichtarrangement hoog. Bedrijven die in dit toezichtarrangement vallen worden twee keer per jaar geïnspecteerd.

Volgens de biologische verordening wordt 10% van de biologische bedrijven in toezichtarrangement hoog ingedeeld. Jaarlijks bepaalt Skal opnieuw met een berekening in welk toezichtarrangement een bedrijf wordt geplaatst. Deze indeling wordt gedaan op basis van het toezichtmodel. Bij het inrichten van het toezichtmodel houdt Skal rekening met het risico op niet-conforme biologische producten. De indeling van een bedrijf in een bepaald toezichtarrangement betreft geen waardeoordeel over het bedrijf. Het betekent dat het toezicht verhoogd wordt, omdat volgens het model het risico op, of het gevolg van afwijkingen groter is.
In 2024 staan 655 van deze inspecties gepland.

Wat wordt er geïnspecteerd?

De inspectie richt zich op één of meerdere risicovolle processen of producten van het bedrijf. Wat dit is, wordt bepaald door de inspecteur. Deze kan kijken naar de puntenverdeling vanuit het toezichtmodel, issues en signalen gedurende het lopende jaar of aanwijzingen vanuit de eerste inspectie in het jaar.
Omdat binnen de biologische regelgeving traceerbaarheid een essentieel onderdeel is, controleert de inspecteur tijdens deze tweede inspectie vaak extra op dit onderdeel.

De inspectie is aangekondigd. Zorgt u voor de beschikbaarheid van personeel dat de inspecteur inzage kan geven in de administratie van uw biologische activiteiten.

Lees meer over de indeling in toezichtarrangementen

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle