Mobile menu trigger

Over ons
Header paprikas

Toezichthouder op de biologische
keten in Nederland

image

De groei van biologisch in getallen.

Hoe ziet de ontwikkeling er uit van het aantal biologische ondernemingen sinds 2015?

image

Heeft u een klacht of een bezwaar?

Neem contact met ons op!

Skal Biocontrole is de onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische keten in Nederland. Via registratie, certificatie en controle zetten we ons in voor een aantoonbaar betrouwbare biologische sector.

Produceert, bewerkt of verhandelt uw onderneming biologische producten?

Skal Biocontrole ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken of verhandelen van uw onderneming voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Dit doet Skal in opdracht van het ministerie van LNV. Door de bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische sector. Zo draagt ze als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar Europees biologisch keurmerk.

Skal certificeert bedrijven met biologische activiteiten

Skal Biocontrole is dé instantie waar bedrijven zich biologisch kunnen laten certificeren. Voor het certificeren doorloopt een bedrijf een aantal stappen:

  • aanmelding en toelatingsonderzoek
  • registratie van de aangemelde biologische activiteit(en)
  • omschakelperiode: alleen voor land- en tuinbouwbedrijven
  • officiële certificatie. Het bedrijf ontvangt een biologisch certificaat en mag het biologisch keurmerk gaan gebruiken op producten. Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product tot stand is gekomen volgens de geldende biologische EU wet- en regelgeving.

Meer informatie of aanmelden?

Kom meer te weten over aanmelden en omschakelen en certificeren.
Ook kunt u altijd contact met ons opnemen per mail: info@skal.nl, dan wel per telefoon: 038- 426 8182.

Skal Biocontrole in beeld

In onderstaande informatieve animatie ziet en leest u samengevat over: toezicht houden op de biologische keten, certificeren en het biologische EU-keurmerk.

Zelfstandig bestuursorgaan

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Een zbo voert een overheidstaak uit en heeft een bijzondere positie binnen de Rijksoverheid. Skal valt als privaatrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo) onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie. De Europese verordening geeft lidstaten de keuze in de structuur van het controleregime. Nederland heeft gekozen voor een eenduidige structuur: één controlerende autoriteit die verantwoordelijk is voor alle wettelijke controle-taken binnen de biologische productie.

Bestuur

Dhr. A. (Adriaan) Koppens

Dhr. A. (Adriaan) Koppens

Penningmeester Skal

Dhr. K. (Krijn) Poppe

Dhr. K. (Krijn) Poppe

Bestuurslid Skal op voordracht van BioHuis

Mevr. R. (Renée) Bergkamp

Mevr. R. (Renée) Bergkamp

Voorzitter

Mevr. I. (Ivonne) Rietjens

Mevr. I. (Ivonne) Rietjens

bestuurslid op voordracht van BioNederland

Dhr. A. (Albert) Vermuë

Dhr. A. (Albert) Vermuë

bestuurslid

Nieuws

10 06 2021

Monsternames in 2021 thematisch toezicht gewasbeschermingsmiddelen

De komende maanden gaat KIWA AQS in opdracht van Skal monsternames uitvoeren bij teelten van biologische gewassen.

Lees meer
01 06 2021

Skal start met pluimvee-inspecties op locatie vanaf 7 juni

Vanaf 7 juni voert Skal weer pluimvee-inspecties op locatie uit. Hiervoor is een protocol ontwikkeld waardoor de inspecties uitgevoerd kunnen worden met in acht neming van het landelijk geldende hygiëneprotocol.

Lees meer
27 05 2021

Nieuwe bio-wetgeving: pluimvee wintergarten

Vanaf 1-1-2022 ook regels voor wintergarten

Lees meer

Blog

11 12 2020

Online biologische producten verkopen?

Wellicht vraagt u zich af: ‘Registreren of certificeren van online verkoop van biologische producten? Moet dat ook? Het antwoord daarop is volmondig; ja!

Lees meer
09 07 2020

Starten met biologische producten?

U bent een enthousiaste betrokken teler of veehouder en wil daar in meebewegen. Maar hoe start ik als biologische teler? Waar begin ik en waar moet ik aan voldoen?

Lees meer
07 07 2020

Scherp aan de wind zeilen

De ervaringen met de uitbraak van COVID-19 bewijst maar eens weer dat het een illusie is om via KPI’s, dashboards en jaarplannen volledig grip te hebben op de resultaten van een organisatie. Opeens liep geen enkel werkproces meer als voorheen.

Lees meer

Vacatures

18 06 2021

Dataspecialist

Jij bent verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van data door middel van dashboards en rapportages.

Lees meer
28 05 2021

Integratiespecialist

Je werkt op een agile manier, in nauwe samenwerking met je collega-informatieanalisten en -dataspecialisten.

Lees meer
21 01 2021

Inspecteur Landbouw

Dagelijks bezoek je zo’n 2 á 3 biologische landbouwbedrijven. Dit zijn zowel aangekondigde- als onaangekondigde inspecties.

Lees meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle